Φωτισμός

Καθορίζει την πηγή φωτός για το επιλεγμένο 3Δ αντικείμενο.

Εικονίδιο φωτισμού

Φωτισμός

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του αντικειμένου 3Δ και επιλέξτε την καρτέλα Εφέ 3Δ - Φωτισμός.


Φωτισμός

Προσδιορίστε την προέλευση φωτός για το αντικείμενο, καθώς και το χρώμα της προέλευσης και του φωτός περιβάλλοντος. Μπορείτε να ορίσετε ως και 8 διαφορετικές προελεύσεις φωτός.

Προέλευση φωτός

Διπλοπατήστε για να ενεργοποιήσετε την πηγή φωτός και έπειτα επιλέξτε ένα χρώμα από τον κατάλογο για τον φωτισμό. Αν θέλετε, μπορείτε επίσης να ορίσετε το χρώμα του περιβάλλοντος φωτός, επιλέγοντας ένα χρώμα από το πεδίο Φωτισμός περιβάλλοντος. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο διαστήματος για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πηγή φωτός.

Το εικονίδιο φωτός είναι ενεργό

Ο φωτισμός είναι ενεργοποιημένος

Το εικονίδιο φωτός είναι ανενεργό

Ο φωτισμός είναι απενεργοποιημένος

Επιλογή χρώματος

Επιλέξτε ένα χρώμα για την τρέχουσα πηγή φωτός.

Επιλέξτε χρώμα στο διάλογο χρωμάτων

Το LibreOffice επιτρέπει τον ορισμό προσαρμοσμένων χρωμάτων χρησιμοποιώντας ένα δισδιάστατο γραφικό και αριθμητικό διάγραμμα διαβάθμισης του διαλόγου Επιλογή χρώματος.

Εικονίδιο

Πατήστε το πλήκτρο Διάλογος χρώματος στην καρτέλα Φωτισμός του διαλόγου Εφέ 3Δ.

Φωτισμός περιβάλλοντος

Επιλογή χρώματος

Επιλέξτε ένα χρώμα για το περιβάλλον φως.

Επιλέξτε χρώμα από το διάλογο χρώματος

Το LibreOffice επιτρέπει τον ορισμό προσαρμοσμένων χρωμάτων χρησιμοποιώντας ένα δισδιάστατο γραφικό και αριθμητικό διάγραμμα διαβάθμισης του διαλόγου Επιλογή χρώματος.

Εικονίδιο

Πατήστε το πλήκτρο Διάλογος χρώματος στην καρτέλα Φωτισμός του διαλόγου Εφέ 3Δ.

Προεπισκόπηση

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση των αλλαγών στις προελεύσεις φωτός.

Εφαρμογή

Πατήστε εδώ για να εφαρμόσετε τις ιδιότητες που εμφανίζονται στον διάλογο στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Εικονίδιο εφαρμογής

Εφαρμογή

Ενημέρωση

Πατήστε εδώ για να προβάλετε στον διάλογο όλες τις ιδιότητες του επιλεγμένου αντικειμένου.

Εικονίδιο ενημέρωσης

Ενημέρωση

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Μετατροπή σε 3Δ

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να μετατρέψετε ένα επιλεγμένο αντικείμενο 2Δ σε αντικείμενο 3Δ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αρκετά αντικείμενα 2Δ και να τα μετατρέψετε σε ένα μοναδικό αντικείμενο 3Δ. Για να μετατρέψετε ομάδα αντικειμένων 2Δ σε 3Δ, πρέπει πρώτα να καταργήσετε την ομαδοποίηση των επιλεγμένων αντικειμένων.

Εικονίδιο μετατροπής σε 3Δ

Μετατροπή σε 3Δ

Μετατροπή σε αντικείμενο περιστροφής

Πατήστε εδώ για να μετατρέψετε ένα επιλεγμένο αντικείμενο 2Δ σε αντικείμενο περιστροφής 3Δ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αρκετά αντικείμενα 2Δ και να τα μετατρέψετε σε ένα μοναδικό αντικείμενο περιστροφής 3Δ. Για να μετατρέψετε ομάδα αντικειμένων 2Δ σε 3Δ, πρέπει πρώτα να απομαδοποιήσετε τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Εικονίδιο μετατροπής σε αντικείμενο περιστροφής

Μετατροπή σε αντικείμενο περιστροφής

Προοπτική ναι/όχι

Πατήστε εδώ για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της προβολής προοπτικής.

Εικονίδιο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προοπτικής

Προοπτική ναι/όχι

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!