Σκίαση

Ορίζει τη σκίαση και τις επιλογές σκιάς για το επιλεγμένο αντικείμενο 3Δ.

Εικονίδιο σκίασης

Σκίαση

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του αντικειμένου 3Δ και επιλέξτε την καρτέλα Εφέ 3Δ - Σκίαση.


Σκίαση

Ορίστε τον τύπο σκιάς που θα εφαρμοστεί στο επιλεγμένο αντικείμενο 3Δ.

Κατάσταση λειτουργίας

Επιλέξτε τη μέθοδο σκίασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Η επίπεδη σκίαση αποδίδει ένα μοναδικό χρώμα σε κάθε πολύγωνο στην επιφάνεια του αντικειμένου. Η σκίαση Γκουρό αναμιγνύει τα χρώματα στα πολύγωνα. Η σκίαση Φονγκ ρυθμίζει το χρώμα του κάθε εικονοστοιχείου με βάση το μέσο όρο των γειτονικών του εικονοστοιχείων και απαιτεί την μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ.

Σκίαση

Προσθέτει ή αφαιρεί μια σκιά από το επιλεγμένο αντικείμενο 3Δ.

Εικονίδιο

Σκιά 3Δ Ναι/Όχι

Γωνία επιφανείας

Εισάγετε μια γωνία από 0 έως 90 μοίρες για μετατροπή της σκιάς.

Κάμερα

Ρυθμίστε τις επιλογές της κάμερας για το επιλεγμένο αντικείμενο 3Δ.

Απόσταση

Εισάγετε την απόσταση που θα αφήσετε μεταξύ της κάμερας και του κέντρου του επιλεγμένου αντικειμένου.

Εστιακή απόσταση

Επιλέξτε την εστιακή απόσταση της κάμερας, όπου μια μικρή τιμή αντιστοιχεί σε "υπερευρυγώνιο" φακό, ενώ μια μεγάλη τιμή αντιστοιχεί σε φακό τηλεφωτογραφίας.

Εφαρμογή

Πατήστε εδώ για να εφαρμόσετε τις ιδιότητες που εμφανίζονται στον διάλογο στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Εικονίδιο εφαρμογής

Εφαρμογή

Ενημέρωση

Πατήστε εδώ για να προβάλετε στον διάλογο όλες τις ιδιότητες του επιλεγμένου αντικειμένου.

Εικονίδιο ενημέρωσης

Ενημέρωση

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Μετατροπή σε 3Δ

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να μετατρέψετε ένα επιλεγμένο αντικείμενο 2Δ σε αντικείμενο 3Δ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αρκετά αντικείμενα 2Δ και να τα μετατρέψετε σε ένα μοναδικό αντικείμενο 3Δ. Για να μετατρέψετε ομάδα αντικειμένων 2Δ σε 3Δ, πρέπει πρώτα να καταργήσετε την ομαδοποίηση των επιλεγμένων αντικειμένων.

Εικονίδιο μετατροπής σε 3Δ

Μετατροπή σε 3Δ

Μετατροπή σε αντικείμενο περιστροφής

Πατήστε εδώ για να μετατρέψετε ένα επιλεγμένο αντικείμενο 2Δ σε αντικείμενο περιστροφής 3Δ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αρκετά αντικείμενα 2Δ και να τα μετατρέψετε σε ένα μοναδικό αντικείμενο περιστροφής 3Δ. Για να μετατρέψετε ομάδα αντικειμένων 2Δ σε 3Δ, πρέπει πρώτα να απομαδοποιήσετε τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Εικονίδιο μετατροπής σε αντικείμενο περιστροφής

Μετατροπή σε αντικείμενο περιστροφής

Προοπτική ναι/όχι

Πατήστε εδώ για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της προβολής προοπτικής.

Εικονίδιο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προοπτικής

Προοπτική ναι/όχι

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!