Γεωμετρία

Προσαρμόζει το σχήμα του επιλεγμένου αντικειμένου 3Δ. Μπορείτε να τροποποιήσετε το σχήμα μόνο ενός αντικειμένου 3Δ που είχε δημιουργηθεί με μετατροπή από αντικείμενο 2Δ. Για να μετατρέψετε ένα αντικείμενο από 2Δ σε 3Δ, επιλέξτε το αντικείμενο, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Μετατροπή - Σε 3Δ, ή Μετατροπή - Σε περιστρεφόμενο αντικείμενο 3Δ.

Εικονίδιο γεωμετρίας

Γεωμετρία

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του αντικειμένου 3Δ και επιλέξτε την καρτέλα Εφέ 3Δ - Γεωμετρία.


Γεωμετρία

Καθορίστε τις ιδιότητες σχήματος για το επιλεγμένο αντικείμενο 3Δ.

Στρογγυλεμένα άκρα

Εισάγετε την ποσότητα κατά την οποία θέλετε να στρογγυλέψετε τις γωνίες του επιλεγμένου αντικειμένου 3Δ.

Κλίμακα βάθους

Εισάγετε την ποσότητα κατά την οποία θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε την περιοχή της μπροστινή πλευράς του επιλεγμένου αντικειμένου 3Δ.

Γωνία περιστροφής

Εισάγετε τη γωνία σε μοίρες για να περιστρέψετε το επιλεγμένο αντικείμενο περιστροφής 3Δ.

Βάθος

Εισάγετε το βάθος εξώθησης για το επιλεγμένο αντικείμενο 3Δ. Αυτή η επιλογή δεν ισχύει για περιστρεφόμενα αντικείμενα 3Δ.

Τμήματα

Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των τμημάτων που χρησιμοποιούνται για να σχεδιαστεί ένα περιστρεφόμενο αντικείμενο 3Δ.

Οριζόντια

Εισάγετε τον αριθμό των οριζόντιων τμημάτων που θα χρησιμοποιήσετε στο επιλεγμένο περιστρεφόμενο αντικείμενο 3Δ.

Κατακόρυφα

Εισάγετε τον αριθμό των κάθετων τμημάτων που θα χρησιμοποιήσετε στο επιλεγμένο περιστρεφόμενο αντικείμενο 3Δ

Κανονικά

Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε το στυλ απόδοσης της επιφάνειας 3Δ.

Σχετικό με το αντικείμενο

Αποδίδει την επιφάνεια 3Δ σύμφωνα με το σχήμα του αντικειμένου. Παραδείγματος χάρη, ένα κυκλικό σχήμα αποδίδεται με σφαιρική επιφάνεια.

Εικονίδιο

Σχετικό με το αντικείμενο

Επίπεδο

Αποδίδει τη 3Δ επιφάνεια ως πολύγωνα.

Εικονίδιο

Επίπεδο

Σφαιρικό

Αποδίδει μια ομαλή επιφάνεια 3Δ.

Εικονίδιο

Σφαιρικό

Αντιστροφή κανονικών

Αντιστρέφει την πηγή φωτός.

Εικονίδιο

Αντιστροφή κανονικών

Δίπλευρος Φωτισμός

Φωτίζει το αντικείμενο εξωτερικά και εσωτερικά. Για να χρησιμοποιήσετε μία πηγή φωτός περιβάλλοντος, πατήστε αυτό το κουμπί και μετά πατήστε το κουμπί Αντιστροφή κανονικών.

Εικονίδιο

Δίπλευρος φωτισμός

Διπλής όψης

Κλείνει το σχήμα ενός αντικειμένου 3Δ που δημιουργήθηκε από εξώθηση μίας γραμμής ελεύθερης σχεδίασης (Μετατροπή - Σε 3Δ).

Εικονίδιο

Διπλής όψης

Εφαρμογή

Πατήστε εδώ για να εφαρμόσετε τις ιδιότητες που εμφανίζονται στον διάλογο στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Εικονίδιο εφαρμογής

Εφαρμογή

Ενημέρωση

Πατήστε εδώ για να προβάλετε στον διάλογο όλες τις ιδιότητες του επιλεγμένου αντικειμένου.

Εικονίδιο ενημέρωσης

Ενημέρωση

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Μετατροπή σε 3Δ

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να μετατρέψετε ένα επιλεγμένο αντικείμενο 2Δ σε αντικείμενο 3Δ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αρκετά αντικείμενα 2Δ και να τα μετατρέψετε σε ένα μοναδικό αντικείμενο 3Δ. Για να μετατρέψετε ομάδα αντικειμένων 2Δ σε 3Δ, πρέπει πρώτα να καταργήσετε την ομαδοποίηση των επιλεγμένων αντικειμένων.

Εικονίδιο μετατροπής σε 3Δ

Μετατροπή σε 3Δ

Μετατροπή σε αντικείμενο περιστροφής

Πατήστε εδώ για να μετατρέψετε ένα επιλεγμένο αντικείμενο 2Δ σε αντικείμενο περιστροφής 3Δ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αρκετά αντικείμενα 2Δ και να τα μετατρέψετε σε ένα μοναδικό αντικείμενο περιστροφής 3Δ. Για να μετατρέψετε ομάδα αντικειμένων 2Δ σε 3Δ, πρέπει πρώτα να απομαδοποιήσετε τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Εικονίδιο μετατροπής σε αντικείμενο περιστροφής

Μετατροπή σε αντικείμενο περιστροφής

Προοπτική ναι/όχι

Πατήστε εδώ για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της προβολής προοπτικής.

Εικονίδιο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προοπτικής

Προοπτική ναι/όχι

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!