Εφέ 3Δ

Καθορίζει τις ιδιότητες 3Δ αντικειμένων στο τρέχον έγγραφο ή μετατρέπει 2Δ αντικείμενο σε 3Δ.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εικονίδιο 3Δ παράθυρο

Εφέ 3Δ


Γεωμετρία

Προσαρμόζει το σχήμα του επιλεγμένου αντικειμένου 3Δ. Μπορείτε να τροποποιήσετε το σχήμα μόνο ενός αντικειμένου 3Δ που είχε δημιουργηθεί με μετατροπή από αντικείμενο 2Δ. Για να μετατρέψετε ένα αντικείμενο από 2Δ σε 3Δ, επιλέξτε το αντικείμενο, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Μετατροπή - Σε 3Δ, ή Μετατροπή - Σε περιστρεφόμενο αντικείμενο 3Δ.

Εικονίδιο γεωμετρίας

Γεωμετρία

Σκίαση

Ορίζει τη σκίαση και τις επιλογές σκιάς για το επιλεγμένο αντικείμενο 3Δ.

Εικονίδιο σκίασης

Σκίαση

Φωτισμός

Καθορίζει την πηγή φωτός για το επιλεγμένο 3Δ αντικείμενο.

Εικονίδιο φωτισμού

Φωτισμός

Υφή

Ορίζει τις ιδιότητες της υφής της επιφάνειας για το επιλεγμένο 3Δ αντικείμενο. Αυτό το γνώρισμα υπάρχει μόνο μετά από την εφαρμογή μιας υφής στην επιφάνεια του επιλεγμένου αντικειμένου. Για να εφαρμόσετε γρήγορα μία υφή σε μια επιφάνεια, ανοίξτε τηνΣυλλογή, κρατήστε πατημένα το πλήκτρο Shift+ και μετά σύρετε μια εικόνα πάνω στο επιλεγμένο 3Δ αντικείμενο.

Εικονίδιο υφών

Υφές

Υλικό

Αλλάζει τον χρωματισμό του επιλεγμένου αντικειμένου 3Δ.

Εικονίδιο υλικού

Υλικό

Εφαρμογή

Πατήστε εδώ για να εφαρμόσετε τις ιδιότητες που εμφανίζονται στον διάλογο στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Εικονίδιο εφαρμογής

Εφαρμογή

Ενημέρωση

Πατήστε εδώ για να προβάλετε στον διάλογο όλες τις ιδιότητες του επιλεγμένου αντικειμένου.

Εικονίδιο ενημέρωσης

Ενημέρωση

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Μετατροπή σε 3Δ

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να μετατρέψετε ένα επιλεγμένο αντικείμενο 2Δ σε αντικείμενο 3Δ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αρκετά αντικείμενα 2Δ και να τα μετατρέψετε σε ένα μοναδικό αντικείμενο 3Δ. Για να μετατρέψετε ομάδα αντικειμένων 2Δ σε 3Δ, πρέπει πρώτα να καταργήσετε την ομαδοποίηση των επιλεγμένων αντικειμένων.

Εικονίδιο μετατροπής σε 3Δ

Μετατροπή σε 3Δ

Μετατροπή σε αντικείμενο περιστροφής

Πατήστε εδώ για να μετατρέψετε ένα επιλεγμένο αντικείμενο 2Δ σε αντικείμενο περιστροφής 3Δ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αρκετά αντικείμενα 2Δ και να τα μετατρέψετε σε ένα μοναδικό αντικείμενο περιστροφής 3Δ. Για να μετατρέψετε ομάδα αντικειμένων 2Δ σε 3Δ, πρέπει πρώτα να απομαδοποιήσετε τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Εικονίδιο μετατροπής σε αντικείμενο περιστροφής

Μετατροπή σε αντικείμενο περιστροφής

Προοπτική ναι/όχι

Πατήστε εδώ για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της προβολής προοπτικής.

Εικονίδιο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προοπτικής

Προοπτική ναι/όχι

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!