Απόκρυψη στηλών

Κρύβει τις επιλεγμένες στήλες. Για να εμφανίσετε κρυμμένες στήλες, πατήστε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε κεφαλίδα στήλης και επιλέξτε Εμφάνιση στηλών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!