Διαγραφή γραμμών

Διαγράφει τις επιλεγμένες γραμμές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Μενού περιβάλλοντος για μία κεφαλίδα γραμμής σε έναν ανοιχτό πίνακα βάσης δεδομένων - Διαγραφή γραμμών.


Η εντολή αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν επιλέξετε το εικονίδιο Επεξεργασία από τη γραμμή δεδομένων πίνακα ή τη βασική γραμμή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!