Μορφοποίηση πίνακα

Μορφοποιεί τις επιλεγμένες γραμμές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας κεφαλίδας γραμμής σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων - επιλέξτε Μορφή πίνακα.


Καθορίζει τη μορφοποίηση και την γραμματοσειρά που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Εφέ γραμματοσειράς

Καθορίστε τα εφέ γραμματοσειράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!