Προέλευση Δεδομένων

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση και την επεξεργασία πινάκων βάσεων δεδομένων.

Σύνοψη βάσης δεδομένων

note

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον περιηγητή προέλευσης δεδομένων σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων ο οποίος έχει ανοιχτεί σε λειτουργία προβολής Σχεδίασης.


Περιηγητής προέλευσης δεδομένων

Οι εντολές για τον περιηγητή προέλευσης δεδομένων βρίσκονται στο Γραμμή πίνακα δεδομένων και στο μενού περιεχομένου.

Επιλογή εγγραφών

Για να επιλέξετε μια εγγραφή σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της σειράς ή μια σειρά και έπειτα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα-βέλη πάνω και κάτω.

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει πως να επιλέξετε μεμονωμένα στοιχεία στον περιηγητή προέλευσης δεδομένων:

Επιλογή

Ενέργεια

Εγγραφή

Κάντε κλικ στην κεφαλίδα γραμμής

Επιλογή πολλών εγγραφών ή κατάργηση επιλογής

Κρατήστε πατημένο και κλικ στην κεφαλίδα γραμμής

Στήλη

Πατήστε στην κεφαλίδα στήλης

Πεδίο δεδομένων

Πατήστε στο πεδίο δεδομένων

Ολόκληρος πίνακας

Πατήστε στην κεφαλίδα της σειράς των επικεφαλίδων των στηλών


Γραμμή εργαλείων δεδομένων πίνακα (επεξεργασία δεδομένων πίνακα)

Εικονίδιο

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε, να προσθέσετε ή να διαγράψετε εγγραφές από τον πίνακα της βάσης δεδομένων.

Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση δεδομένων

Μπορείτε να αποκόψετε, αντιγράψετε και να επικολλήσετε εγγραφές σε προβολή Προέλευση Δεδομένων. Ο περιηγητής Προέλευσης Δεδομένων υποστηρίζει επίσης την μετακίνηση και απόθεση εγγραφών , ή κειμένου και αριθμών από άλλα αρχεία του LibreOffice.

Δεν μπορείτε να μετακινήσετε και να εναποθέσετε σε Ναι/Όχι, δυαδικό, εικόνα ή αριθμημένα πεδία πίνακα.

note

Η μετακίνηση και απόθεση δουλεύει μόνο στην λειτουργία Επεξεργασία.


Γραμμή δεδομένων πίνακα

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εντολών πίνακας δεδομένων για να ελέγξετε την προβολή δεδομένων.

Περιήγηση στην Προέλευση Δεδομένων

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή πλοήγησης φόρμας που βρίσκεται κάτω από την προβολή προέλευσης δεδομένων για να περιηγηθείτε ανάμεσα σε διαφορετικές εγγραφές.

Πρώτη εγγραφή

Εικονίδιο

Μετάβαση στην πρώτη εγγραφή στον πίνακα.

Προηγούμενη εγγραφή

Εικονίδιο

Μετάβαση στην προηγούμενη εγγραφή στον πίνακα.

Αριθμός εγγραφής

Πληκτρολογήστε τον αριθμό της εγγραφής που θέλετε να προβάλετε και μετά πατήστε Enter.

Επόμενη εγγραφή

Εικονίδιο

Μετάβαση στην επόμενη εγγραφή στον πίνακα.

Τελευταία εγγραφή

Εικονίδιο

Μετάβαση στην τελευταία εγγραφή στον πίνακα.

Δημιουργία εγγραφής

Εικονίδιο

Εισάγει μια νέα εγγραφή στο τρέχοντα πίνακα. Για να δημιουργήσετε μια εγγραφή, πατήστε στο κουμπί με τον αστερίσκο(*) στο τέλος της προβολής πίνακα. Μια κενή γραμμή έχει προστεθεί στο τέλος του πίνακα.

Αριθμός εγγραφών

Εμφανίζει τον αριθμό των εγγραφών. Για παράδειγμα, "Εγγραφή 7 από 9(2)" δείχνει ότι δύο (2) εγγραφές έχουν επιλεγεί σε πίνακα που περιέχει 9 εγγραφές και ότι ο δρομέας είναι στην εγγραφή αριθμός 7.

Οργάνωση πινάκων

Για πρόσβαση στις εντολές για μορφοποίηση του πίνακα, πατήστε δεξί κλικ σε μία κεφαλίδα στήλης ή γραμμής.

Μορφοποίηση πίνακα

Μορφοποιεί τις επιλεγμένες γραμμές.

Ύψος γραμμών

Αλλάζει το ύψος της τρέχουσας σειράς ή των επιλεγμένων σειρών.

Διαγραφή γραμμών

Διαγράφει τις επιλεγμένες γραμμές.

Μορφοποίηση στηλών

Μορφοποιεί τις επιλεγμένες στήλες.

Πλάτος στηλών

Αλλάζει το πλάτος της τρέχουσας στήλης, ή των επιλεγμένων στηλών.

Απόκρυψη στηλών

Κρύβει τις επιλεγμένες στήλες. Για να εμφανίσετε κρυμμένες στήλες, πατήστε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε κεφαλίδα στήλης και επιλέξτε Εμφάνιση στηλών.

Εμφάνιση στηλών

Εμφανίζει κρυμμένες στήλες. Επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να εμφανίσετε από τον κατάλογο, ή πατήστε στο Όλες για να εμφανίσετε όλες τις κρυφές στήλες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!