Στοίχιση

Ορίζει τις επιλογές στοίχισης για τα περιεχόμενα του τρέχοντος κελιού, ή των επιλεγμένων κελιών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...


Οριζόντια

Επιλέξτε την επιλογή οριζόντιας στοίχισης που θέλετε να εφαρμοστεί στα περιεχόμενα των κελιών.

Προεπιλογή

Στοιχίζει τα νούμερα στα δεξιά και το κείμενο στα αριστερά.

Εικονίδιο σημείωσης

Αν η Προεπιλογή είναι επιλεγμένη, τα νούμερα θα στοιχίζονται στα δεξιά και το κείμενο θα είναι αριστερά και σε πλήρη στοίχιση.


Αριστερά

Στοιχίζει το περιεχόμενα του κελιού στα αριστερά.

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Εικονίδιο στοίχισης αριστερά

Στοίχιση αριστερά

Δεξιά

Στοιχίζει τα περιεχόμενα του κελιού στα δεξιά.

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Εικονίδιο στοίχισης δεξιά

Στοίχιση δεξιά

Στο κέντρο

Θέτει οριζόντια και στο κέντρο τα περιεχόμενα του κελιού.

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Εικονίδιο στο κέντρο

.

Πλήρης στοίχιση

Στοιχίζει τα περιεχόμενα του κελιού στα αριστερά και στα δεξιά όρια του κελιού.

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Εικονίδιο πλήρους στοίχισης

Πλήρης στοίχιση

Με γέμισμα

Επαναλαμβάνει το περιεχόμενα των κελιών (αριθμό και κείμενο) μέχρι η ορατή περιοχή του κελιού να γεμίσει. Αυτή η ιδιότητα δεν λειτουργεί σε κείμενο που περιέχει αλλαγές γραμμής.

Κατανεμημένο

Στοιχίζει τα περιεχόμενα εξίσου κατά μήκος του συνολικού κελιού. Αντίθετα με το πλήρης στοίχιση, στοιχίζει την τελευταία γραμμή του κειμένου, επίσης.

Εσοχή

Εισάγει εσοχές από την αριστερή άκρη του κελιού κατά το ποσό που εισάγετε.

Κατακόρυφα

Επιλέξτε την επιλογή κάθετης στοίχισης που θέλετε να εφαρμόσετε στα περιεχόμενα του κελιού.

Προεπιλογή

Στοιχίζει τα περιεχόμενα του κελιού στο τέλος του κελιού.

Πάνω

Στοιχίζει τα περιεχόμενα στο πάνω άκρο του κελιού.

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Κάτω

Στοιχίζει τα περιεχόμενα στο κάτω άκρο του κελιού.

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Εικονίδιο

Στοίχιση κάτω

Μέση

Κεντράρει κατακόρυφα τα περιεχόμενα του κελιού.

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Εικονίδιο

Στοίχιση κατακόρυφα κεντραρισμένα

Πλήρης στοίχιση

Στοιχίζει τα περιεχόμενα του κελιού στα πάνω και κάτω άκρα του κελιού.

Κατανεμημένο

Το ίδιο όπως πλήρης στοίχιση, εκτός από τον προσανατολισμό του κειμένου που είναι κάθετος. Τότε συμπεριφέρεται παρόμοια, με την οριζόντια κατανεμημένη ρύθμιση, δηλαδή η τελευταία γραμμή στοιχίζεται, επίσης.

Προσανατολισμός κειμένου

Καθορίζει τον προσανατολισμό του κειμένου στα περιεχομένα των κελιών.

Πατήστε στον επιλογέα για να ορίσετε τον προσανατολισμό του κειμένου.

Μοίρες

Εισάγετε τη γωνία περιστροφής από 0 έως 360 για το κείμενο στα επιλεγμένα κελιά.

Άκρο αναφοράς

Καθορίστε το άκρο του κελιού από το οποίο θα γράψετε το περιστρεφόμενο κείμενο.

  1. Επιμήκυνση κειμένου από κάτω άκρη του κελιού: Γράφει το περιστρεφόμενο κείμενο από το κάτω όριο του κελιού και προς τα έξω.

  2. Επιμήκυνση κειμένου από πάνω άκρη του κελιού: Γράφει το περιστρεφόμενο κείμενο από το πάνω όριο του κελιού και προς τα έξω.

  3. Επιμήκυνση κειμένου εσωτερικά στο κελί: Γράφει το περιστρεφόμενο κείμενο μονάχα μέσα στο κελί.

Συσσωρευμένα κάθετα

Στοιχίζει το κείμενο κατακόρυφα.

Αυτές οι εντολές μπορούν να προσπελαστούν μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Κατάσταση Ασιατικής διάταξης

Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η υποστήριξη ασιατικών γλωσσών και η κατεύθυνση του κειμένου έχει οριστεί σε κάθετη. Στοιχίζει τους ασιατικούς χαρακτήρες τον έναν κάτω από τον άλλον στα επιλεγμένα κελιά. Αν το κελί περιέχει περισσότερες από μια γραμμή κειμένου, οι γραμμές μετατρέπονται σε στήλες κειμένου που διευθετούνται από δεξιά προς τα αριστερά. Οι δυτικοί χαρακτήρες στο κείμενο που έχει μετατραπεί περιστρέφονται 90 μοίρες στα δεξιά. Οι ασιατικοί χαρακτήρες δεν περιστρέφονται.

Ιδιότητες

Εδώ καθορίζετε τη ροή του κειμένου στο κελί.

Αυτόματη αναδίπλωση κειμένου

Αναδιπλώνει το κείμενο σε μια άλλη γραμμή στην άκρη του κελιού. Ο αριθμός των γραμμών εξαρτάται από το πλάτος του κελιού. Για να εισάγετε μια χειροκίνητη αλλαγή γραμμής, πατήστε +εισαγωγή στο κελί.

Εισαγωγή αλλαγών γραμμής στα κελιά

Ενεργός συλλαβισμός

Ενεργοποιεί το ενωτικό για αναδίπλωση κειμένου στην επόμενη γραμμή.

Συρρίκνωση στο μέγεθος του κελιού.

Μειώνει το προφανές μέγεθος της γραμματοσειράς έτσι ώστε το περιεχόμενο του κελιού να ταιριάζει με το τρέχον πλάτος του κελιού. Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε αυτήν την εντολή σε ένα κελί που περιέχει αλλαγή γραμμών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!