Πλάτος στήλης

Αλλάζει το πλάτος της τρέχουσας στήλης, ή των επιλεγμένων στηλών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Στήλες - Πλάτος.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας κεφαλίδας στήλης σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων - επιλέξτε Πλάτος Στήλης.


Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το πλάτος μιας στήλης μετακινώντας τον διαχωριστή δίπλα από την επικεφαλίδα της στήλης.

Πλάτος

Εισάγετε το πλάτος της στήλης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Προσαρμόζει αυτόματα το πλάτος της στήλης με βάση την τρέχουσα γραμματοσειρά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!