Θέμα

Προσθέτει χρώματα στην επιλεγμένη κύρια σελίδα.

Γενικά

Όνομα

Καθορίζει ένα όνομα για αυτό το θέμα της κύριας σελίδας.

Σύνολο χρωμάτων

Όνομα

Καθορίζει ένα όνομα για αυτό το σύνολο χρωμάτων.

Παρασκήνιο - Σκοτεινό 1

Καθορίζει το πρώτο σκοτεινό χρώμα που θα χρησιμοποιηθεί ως σκοτεινό παρασκήνιο, συνήθως μαύρο.

Κείμενο - Φωτεινό 1

Καθορίζει το πρώτο φωτεινό χρώμα που θα χρησιμοποιηθεί ως ανοιχτό κείμενο, συνήθως λευκό.

Παρασκήνιο - Σκοτεινό 2

Καθορίζει το δεύτερο σκοτεινό χρώμα που θα χρησιμοποιηθεί ως σκούρο παρασκήνιο. Αυτό είναι συνήθως σκοτεινό, αλλά όχι ακριβώς μαύρο.

Κείμενο - Φωτεινό 2

Καθορίζει το δεύτερο χρώμα φωτός που θα χρησιμοποιηθεί ως φωτεινό κείμενο. Αυτό είναι συνήθως ανοιχτό, αλλά όχι ακριβώς λευκό.

Τονισμένο 1

Πρώτο προσαρμοσμένο χρώμα. Αυτό είναι συνήθως αρκετά σκοτεινό ώστε το ανοιχτό κείμενο να είναι ευανάγνωστο όταν το προσαρμοσμένο χρώμα χρησιμοποιείται ως χρώμα παρασκηνίου.

Τονισμένο 2

Δεύτερο προσαρμοσμένο χρώμα.

Τονισμένο 3

Τρίτο προσαρμοσμένο χρώμα.

Τονισμένο 4

Τέταρτο προσαρμοσμένο χρώμα.

Τονισμένο 5

Πέμπτο προσαρμοσμένο χρώμα.

Τονισμένο 6

Έκτο προσαρμοσμένο χρώμα.

Υπερσύνδεσμος

Χρώμα που χρησιμοποιείται για υπερσυνδέσμους που δεν ακολουθούνται.

Ακολουθούμενος σύνδεσμος

Χρώμα που χρησιμοποιείται για ακολουθούμενους υπερσυνδέσμους.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!