Στήλες κειμένου

Προσθέτει στήλες στο κείμενο στο επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης.

Αριθμός στηλών

Καθορίζει πόσες στήλες θα χρησιμοποιηθούν για τη διάταξη του κειμένου του αντικειμένου σχεδίασης.

Απόσταση

Καθορίζει το διάστημα μεταξύ των στηλών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!