Κινούμενο κείμενο

Προσθέτει ένα εφέ κίνησης στο κείμενο του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - την καρτέλα - Κίνηση κειμένου.


Εφέ κίνησης κειμένου

Επιλέξτε το εφέ που θέλετε να εφαρμόσετε και έπειτα ορίστε τις ιδιότητες του εφέ.

Εφέ

Επιλέξτε το εφέ κίνησης που θέλετε να εφαρμόσετε στο κείμενο του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης. Για να αφαιρέσετε ένα εφέ κίνησης επιλέξτε το Χωρίς Εφέ.

Προς τα αριστερά

Το κείμενο κυλάει από τα δεξιά στα αριστερά.

Εικονίδιο

Αριστερό βέλος

Προς τα δεξιά

Το κείμενο κυλάει από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Εικονίδιο

Δεξί βέλος

Προς τα πάνω

Το κείμενο κυλάει από κάτω προς τα πάνω.

Εικονίδιο

Πάνω βέλος

Προς τα κάτω

Το κείμενο κυλάει από πάνω προς τα κάτω.

Εικονίδιο

Κάτω βέλος

Ιδιότητες

Κείμενο ορατό κατά την εκκίνηση

Όταν εφαρμόζεται το εφέ, το κείμενο είναι ορατό και μέσα στο αντικείμενο σχεδίασης.

Κείμενο ορατό κατά την έξοδο

Το κείμενο παραμένει ορατό όταν εφαρμόζεται το εφέ.

Εφέ κίνησης

Καθορίστε τις επιλογές καμπύλωσης για το εφέ κίνησης.

Συνεχής

Αναπαράγει το εφέ κίνησης συνεχόμενα. Για να ορίσετε τις φορές που θα αναπαραχθεί το εφέ, αποεπιλέξτε αυτό το πεδίοεπιλογής και εισάγετε έναν αριθμό στο κουτί Συνεχής.

Συνεχές πλαίσιο

Εισάγετε τον αριθμό των επαναλήψεων του εφέ κίνησης.

Βήμα

Καθορίστε τον ρυθμό κύλισης κατά την κύλιση κειμένου.

Εικονοστοιχεία

Μετρά την τιμή αύξησης του ρυθμού κύλισης σε εικονοστοιχεία.

Πλαίσιο αύξησης

Εισάγετε τον αριθμό των βημάτων σύμφωνα με το οποίο θα κυλάει το κείμενο.

Καθυστέρηση

Καθορίστε το χρόνο αναμονής πριν την επανεφαρμογή του εφέ.

Αυτόματα

Το LibreOffice καθορίζει αυτόματα τη χρονική διάρκεια ανάμεσα σε κάθε επανάληψη του εφέ. Για να ορίσετε χειροκίνητα την περίοδο καθυστέρησης, αποεπιλέξτε αυτό το πεδίο, και έπειτα εισάγετε μια τιμή στο κουτί Αυτόματα.

Πλαίσιο αυτόματα

Εισάγετε το χρόνο καθυστέρησης πριν από την επανάληψη του εφέ.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!