Ομαδοποίηση

Ομαδοποιεί τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε να μπορούν να μετακινηθούν ως ένα ενιαίο αντικείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Ομάδα (για πλαίσιο κειμένου και σχήματα).

Εικονίδιο ομάδας

Ομαδοποίηση


Οι ιδιότητες των μεμονωμένων αντικειμένων διατηρούνται μετά την ομαδοποίηση. Μπορείτε να εμφωλεύετε πολλές ομάδες, δηλ να έχετε μια ομάδα μέσα σε μια άλλη ομάδα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!