Ομαδοποίηση

Ομαδοποιεί τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε να μπορούν να μετακινηθούν ως ένα ενιαίο αντικείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Ομαδοποίηση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Σχεδίαση - Ομαδοποίηση.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Ομαδοποίηση

Ομαδοποίηση


Οι ιδιότητες των μεμονωμένων αντικειμένων διατηρούνται μετά την ομαδοποίηση. Μπορείτε να εμφωλεύετε πολλές ομάδες, δηλ να έχετε μια ομάδα μέσα σε μια άλλη ομάδα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!