Ομαδοποίηση

Ομαδοποιεί τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε να μπορούν να μετακινηθούν ως ένα ενιαίο αντικείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Ομάδα - Ομάδα (έγγραφα κειμένου, υπολογιστικά φύλλα).

Επιλέξτε Σχήμα - Ομάδα - Ομάδα (έγγραφα σχεδίασης).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Ομάδα - Ομάδα (αντικείμενα φόρμας).

Εικονίδιο ομάδας

Ομαδοποίηση


Οι ιδιότητες των μεμονωμένων αντικειμένων διατηρούνται μετά την ομαδοποίηση. Μπορείτε να εμφωλεύετε πολλές ομάδες, δηλ να έχετε μια ομάδα μέσα σε μια άλλη ομάδα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!