Ομάδα

Οι ομαδοποιήσεις διατηρούν μαζί τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε να μπορούν να μεταφερθούν ή να μορφοποιηθούν σαν ένα αντικείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Ομάδα.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Ομαδοποίηση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε την καρτέλα Σχεδίαση.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Ομαδοποίηση

Ομαδοποίηση


Εργασία με ομαδοποιήσεις

Για να επεξεργαστείτε τα ανεξάρτητα αντικείμενα μίας ομαδοποίησης, επιλέξτε την ομαδοποίηση, δεξιοπατήστε και μετά επιλέξτε

Όταν επεξεργάζεστε μία ομαδοποίηση, τα αντικείμενα που δεν ανήκουν σε αυτήν την ομαδοποίηση εμφανίζονται αποχρωματισμένα.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο στηλοθέτη και τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να κινηθείτε μπροστά και πίσω στα αντικείμενα μίας ομαδοποίησης.

Για να βγείτε από μία ομαδοποίηση, δεξιοπατήστε και μετά επιλέξτε

Ομαδοποίηση

Ομαδοποιεί τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε να μπορούν να μετακινηθούν ως ένα ενιαίο αντικείμενο.

Κατάργηση ομαδοποίησης

Διαλύει την επιλεγμένη ομάδα σε μεμονωμένα αντικείμενα.

Είσοδος στην ομάδα

Ανοίγει την επιλεγμένη ομάδα έτσι ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε το κάθε αντικείμενο. Αν η επιλεγμένη ομάδα περιέχει μια εμφωλευμένη ομάδα μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν την εντολή στις υποομάδες. Αυτή η εντολή δεν καταργεί την ομαδοποίηση των αντικειμένων αυτόματα.

Έξοδος από την ομάδα

Καταργεί την ομάδα, έτσι ώστε να μην μπορείτε πια να επεξεργαστείτε τα μεμονωμένα αντικείμενα στην ομάδα. Εάν αναφέρεστε σε εμφωλευμένη ομάδα, μονάχα η εμφωλευμένη ομάδα θα καταργηθεί.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!