Διάλογος Fontwork (για τοποθέτηση κειμένου σε καμπύλης

Απλό εργαλείο τοποθέτησης κειμένου σε καμπύλη χωρίς εξεζητημένα εφέ.

note

Αυτός ο διάλογος Fontwork προορίζεται για τη δημιουργία κειμένου που ακολουθεί καμπύλη. Σχεδιάστε μια καμπύλη, διπλοπατήστε την και πληκτρολογήστε κείμενο σε αυτήν. Με την καμπύλη επιλεγμένη, μπορείτε τώρα να ενεργοποιήσετε την εντολή Fontwork. .


Εικονίδια στοίχισης

Μπορείτε να κάνετε το κείμενο να ακολουθήσει οποιοδήποτε σχήμα. Τα περισσότερα από τα διαθέσιμα προσαρμοσμένα σχήματα στη γραμμή εργαλείων σχεδίασης χρειάζεται να μετατραπούν σε διαφορετικό τύπο πριν να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε με Fontwork. Στο Impress ή Draw, δεξιοπατήστε το σχήμα και επιλέξτε Μετατροπή - Σε καμπύλη/πολύγωνο/περίγραμμα. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε τώρα να αντιγράψετε και να επικολλήσετε το μετατρεπόμενο σχήμα σε Writer για χρήση με Fontwork. Σχήματα στις γραμμές εργαλείων Παλιοί κύκλοι και ωοειδή και Παλιά ορθογώνια δεν χρειάζεται να μετατραπούν. Το Τόξο που συμπεριλαμβάνεται στα βασικά σχήματα είναι επίσης παλιό σχήμα.

Απενεργοποίηση γραμμής βάσης

Αφαιρεί τη μορφοποίηση της γραμμής βάσης.

Εικονίδιο απενεργοποίησης

Απενεργοποίηση γραμμής βάσης

Περιστροφή

Χρησιμοποιεί την πάνω ή την κάτω άκρη του επιλεγμένου αντικειμένου ως τη γραμμή βάσης του κειμένου.

Εικονίδιο

Περιστροφή

Όρθια

Χρησιμοποιεί το πάνω ή το κάτω άκρο του επιλεγμένου αντικειμένου ως γραμμή βάσης του κειμένου και διατηρεί την αρχική κατακόρυφη στοίχιση των μεμονωμένων χαρακτήρων.

Εικονίδιο όρθιου

Όρθια

Οριζόντια κλίση

Δίνει κλίση οριζόντια στους χαρακτήρες στο αντικείμενο κειμένου.

Εικονίδιο οριζόντιας κλίσης

Οριζόντια κλίση

Κατακόρυφη κλίση

Δίνει κλίση κάθετα στους χαρακτήρες στο αντικείμενο κειμένου.

Εικονίδιο κατακόρυφης κλίσης

Κατακόρυφη κλίση

Προσανατολισμός

Αντιστρέφει την κατεύθυνση ροής του κειμένου και αναστρέφει το κείμενο οριζόντια ή κατακόρυφα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή πρέπει πρώτα να εφαρμόσετε μία διαφορετική γραμμή βάσης στο κείμενο.

Εικονίδιο προσανατολισμού

Προσανατολισμός

Στοίχιση αριστερά

Στοιχίζει το κείμενο στο αριστερό άκρο της γραμμής βάσης του κειμένου.

Εικονίδιο στοίχισης στα αριστερά

Στοίχιση αριστερά

Στοίχιση στο κέντρο

Κεντράρει το κείμενο στη γραμμή βάσης του κειμένου.

Εικονίδιο στοίχισης στο κέντρο

Στοίχιση στο κέντρο

Στοίχιση στα δεξιά

Στοιχίζει το κείμενο στο δεξί άκρο της γραμμής βάσης του κειμένου.

Εικονίδιο στοίχισης στα δεξιά

Στοίχιση δεξιά

Αυτόματο μέγεθος κειμένου

Τροποποιεί το μέγεθος του κειμένου για να προσαρμόζεται στο μήκος της γραμμής βάσης του κειμένου.

Εικονίδιο αυτόματου μεγέθους κειμένου

Αυτόματο μέγεθος κειμένου

Απόσταση

Εισάγετε το μέγεθος του κενού που θέλετε να αφήσετε ανάμεσα στη γραμμή βάσης του κειμένου και την βάση των μεμονωμένων χαρακτήρων.

Εικονίδιο απόστασης

Απόσταση

Εσοχή

Εισάγετε το κενό που επιθυμείτε να υπάρχει ανάμεσα στην αρχή της γραμμή βάσης του κειμένου και την αρχή του κειμένου.

Εικονίδιο εσοχής

Εσοχή

Περίγραμμα

Εμφανίζει ή κρύβει τη γραμμή βάση του κειμένου, ή τα άκρα του επιλεγμένου αντικειμένου.

Εικονίδιο περιγράμματος

Περίγραμμα

Περίγραμμα κειμένου

Εμφανίζει ή κρύβει τα περιγράμματα των μεμονωμένων χαρακτήρων στο κείμενο.

Εικονίδιο περιγράμματος κειμένου

Περίγραμμα κειμένου

Χωρίς σκιά κειμένου

Καταργεί τα εφέ σκίασης που εφαρμόσατε στο κείμενο.

Εικονίδιο χωρίς σκιά κειμένου

Χωρίς σκιά

Προσθήκη σκιάς κειμένου

Προσθέτει μία σκιά στο κείμενο του επιλεγμένου αντικειμένου. Πατήστε αυτό το κουμπί και μετά εισάγετε τις διαστάσεις της σκιάς στα πεδία Απόσταση X και Απόσταση Y.

Εικονίδιο προσθήκης σκιάς κειμένου

Προσθήκη σκιάς κειμένου

Κλίση σκιάς κειμένου

Προσθέτει μία λοξή σκιά στο κείμενο. Πατήστε αυτό το κουμπί και μετά εισάγετε τις διαστάσεις της σκιάς στα πεδία Απόσταση Χ και Απόσταση Y.

Εικονίδιο κλίσης σκιάς κειμένου

Κλίση σκιάς κειμένου

Οριζόντια απόσταση σκιάς ή γωνία σκιάς

Εισαγάγετε την οριζόντια απόσταση μεταξύ των χαρακτήρων κειμένου και την άκρη της σκιάς ή τη γωνία της κλίσης της σκιάς από την κατακόρυφο.

Εικονίδιο απόστασης Χ

Απόσταση Χ ή γωνία σκιάς

Κάθετη απόσταση ή μέγεθος σκιάς

Εισαγάγετε την κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των χαρακτήρων κειμένου και την άκρη της σκιάς ή το μέγεθος της σκιάς σε ποσοστιαίες τιμές του μεγέθους των χαρακτήρων.

Εικονίδιο απόστασης Y

Απόσταση Y ή μέγεθος σκιάς

Χρώμα σκιάς

Επιλέξτε ένα χρώμα για τη σκιά κειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!