Διάλογος Fontwork (για τοποθέτηση κειμένου σε καμπύλης

Απλό εργαλείο τοποθέτησης κειμένου σε καμπύλη χωρίς εξεζητημένα εφέ.

note

Αυτός ο διάλογος Fontwork προορίζεται για τη δημιουργία κειμένου που ακολουθεί καμπύλη. Σχεδιάστε μια καμπύλη, διπλοπατήστε την και πληκτρολογήστε κείμενο σε αυτήν. Με την καμπύλη επιλεγμένη, μπορείτε τώρα να ενεργοποιήσετε την εντολή Fontwork. .


Εικονίδια στοίχισης

Μπορείτε να κάνετε το κείμενο να ακολουθήσει οποιοδήποτε σχήμα. Τα περισσότερα από τα διαθέσιμα προσαρμοσμένα σχήματα στη γραμμή εργαλείων σχεδίασης χρειάζεται να μετατραπούν σε διαφορετικό τύπο πριν να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε με Fontwork. Στο Impress ή Draw, δεξιοπατήστε το σχήμα και επιλέξτε Μετατροπή - Σε καμπύλη/πολύγωνο/περίγραμμα. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε τώρα να αντιγράψετε και να επικολλήσετε το μετατρεπόμενο σχήμα σε Writer για χρήση με Fontwork. Σχήματα στις γραμμές εργαλείων Παλιοί κύκλοι και ωοειδή και Παλιά ορθογώνια δεν χρειάζεται να μετατραπούν. Το Τόξο που συμπεριλαμβάνεται στα βασικά σχήματα είναι επίσης παλιό σχήμα.

Αφαιρεί τη μορφοποίηση της γραμμής βάσης.

Εικονίδιο

Απενεργοποίηση

Χρησιμοποιεί την πάνω ή την κάτω άκρη του επιλεγμένου αντικειμένου ως τη γραμμή βάσης του κειμένου.

Εικονίδιο

Περιστροφή

Χρησιμοποιεί το πάνω ή το κάτω άκρο του επιλεγμένου αντικειμένου ως γραμμή βάσης του κειμένου και διατηρεί την αρχική κατακόρυφη στοίχιση των μεμονωμένων χαρακτήρων.

Εικονίδιο

Όρθια

Δίνει κλίση οριζόντια στους χαρακτήρες στο αντικείμενο κειμένου.

Εικονίδιο

Οριζόντια κλίση

Δίνει κλίση κάθετα στους χαρακτήρες στο αντικείμενο κειμένου.

Εικονίδιο

Κατακόρυφη κλίση

Αντιστρέφει την κατεύθυνση ροής του κειμένου και αναστρέφει το κείμενο οριζόντια ή κατακόρυφα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή πρέπει πρώτα να εφαρμόσετε μία διαφορετική γραμμή βάσης στο κείμενο.

Εικονίδιο

Προσανατολισμός

Στοιχίζει το κείμενο στο αριστερό άκρο της γραμμής βάσης του κειμένου.

Εικονίδιο

Στοίχιση αριστερά

Κεντράρει το κείμενο στη γραμμή βάσης του κειμένου.

Εικονίδιο

Στο κέντρο

Στοιχίζει το κείμενο στο δεξί άκρο της γραμμής βάσης του κειμένου.

Εικονίδιο

Στοίχιση δεξιά

Τροποποιεί το μέγεθος του κειμένου για να προσαρμόζεται στο μήκος της γραμμής βάσης του κειμένου.

Εικονίδιο

Αυτόματο μέγεθος κειμένου

Εισάγετε το μέγεθος του κενού που θέλετε να αφήσετε ανάμεσα στη γραμμή βάσης του κειμένου και την βάση των μεμονωμένων χαρακτήρων.

Εικονίδιο

Απόσταση

Εισάγετε το κενό που επιθυμείτε να υπάρχει ανάμεσα στην αρχή της γραμμή βάσης του κειμένου και την αρχή του κειμένου.

Εικονίδιο

Εσοχή

Εμφανίζει ή κρύβει τη γραμμή βάση του κειμένου, ή τα άκρα του επιλεγμένου αντικειμένου.

Εικονίδιο

Περίγραμμα

Εμφανίζει ή κρύβει τα περιγράμματα των μεμονωμένων χαρακτήρων στο κείμενο.

Εικονίδιο

Περίγραμμα χαρακτήρων

Καταργεί τα εφέ σκίασης που εφαρμόσατε στο κείμενο.

Εικονίδιο

Χωρίς σκιά

Προσθέτει μία σκιά στο κείμενο του επιλεγμένου αντικειμένου. Πατήστε αυτό το κουμπί και μετά εισάγετε τις διαστάσεις της σκιάς στα πεδία Απόσταση X και Απόσταση Y.

Εικονίδιο

Κατακόρυφα

Προσθέτει μία λοξή σκιά στο κείμενο. Πατήστε αυτό το κουμπί και μετά εισάγετε τις διαστάσεις της σκιάς στα πεδία Απόσταση Χ και Απόσταση Y.

Εικονίδιο

Κλίση

Οριζόντια απόσταση

Εισάγετε την οριζόντια απόσταση μεταξύ των χαρακτήρων κειμένου και της άκρης της σκιάς.

Εικονίδιο

Χ απόσταση

Κατακόρυφη απόσταση

Εισάγετε την κάθετη απόσταση μεταξύ των χαρακτήρων του κειμένου και της άκρης της σκιάς.

Εικονίδιο

Υ απόσταση

Χρώμα σκιάς

Επιλέξτε ένα χρώμα για τη σκιά κειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!