Επεξεργασία σημείων

Σας επιτρέπει να αλλάξετε το σχήμα του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Εναλλαγή λειτουργίας επεξεργασίας σημείου.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Εναλλαγή λειτουργίας επεξεργασίας σημείου

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Σχεδίαση - Εναλλαγή λειτουργίας επεξεργασίας σημείου.

Στο μενού Σχεδίαση της καρτέλας Σχεδίαση, επιλέξτε Εναλλαγή λειτουργίας επεξεργασίας σημείου.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εναλλαγή λειτουργίας επεξεργασίας σημείου

Εναλλαγή λειτουργίας επεξεργασίας σημείου


Για να επεξεργαστείτε το σχήμα ενός επιλεγμένου αντικειμένου, πατήστε το εικονίδιο Σημεία στην γραμμή Σχεδίαση και έπειτα μετακινήστε ένα από τα σημεία πάνω στο αντικείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!