Επεξεργασία σημείων

Σας επιτρέπει να αλλάξετε το σχήμα του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Σημεία.

Icon

Επεξεργασία σημείων


Για να επεξεργαστείτε το σχήμα ενός επιλεγμένου αντικειμένου, πατήστε το εικονίδιο Σημεία στην γραμμή Σχεδίαση και έπειτα μετακινήστε ένα από τα σημεία πάνω στο αντικείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!