Ως χαρακτήρας

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο ως χαρακτήρα στο τρέχον κείμενο. Το ύψος της τρέχουσας γραμμής κειμένου επεκτείνεται, εάν το αντικείμενο βρίσκεται πάνω (ή/και κάτω) από το περίγραμμα για τον υψηλότερο χαρακτήρα ή αντικείμενο στην τρέχουσα γραμμή κειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Άγκυρα - Ως χαρακτήρας.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!