Ως χαρακτήρας

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο ως χαρακτήρα στο τρέχον κείμενο. Αν το ύψος του επιλεγμένου αντικειμένου είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της γραμματοσειράς, το ύψος της σειράς που περιέχει το αντικείμενο αυξάνεται.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Αγκύρωση - Ως χαρακτήρας.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!