Σε Πλαίσιο

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο σε ένα περιβάλλον πλαίσιο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Άγκυρα - Σε πλαίσιο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!