Σε Πλαίσιο

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο σε ένα περιβάλλον πλαίσιο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Άγκυρα - Σε πλαίσιο.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Άγκυρα - Σε πλαίσιο.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εικόνα - Μενού αγκύρωσης - Σε πλαίσιο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!