Σε κελί

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο σε ένα κελί. Το εικονίδιο αγκύρωσης προβάλλεται στην πάνω αριστερή γωνία του κελιού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Αγκύρωση - Στο κελί.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Αγκύρωση - Στο κελί.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εικόνα - Μενού αγκύρωσης - Στο κελί.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!