Σε κελί

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο σε ένα κελί. Το εικονίδιο αγκύρωσης προβάλλεται στην πάνω αριστερή γωνία του κελιού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Αγκύρωση - Σε κελί.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!