Σε παράγραφο

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο στην τρέχουσα παράγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Άγκυρα - Στην παράγραφο.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Άγκυρα - Στην παράγραφο.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εικόνα - Μενού αγκύρωσης - Στην παράγραφο.


Τα αντικείμενα με αυτήν την άγκυρα μπορούν να τοποθετηθούν ως προς τη σελίδα ή την περιοχή κειμένου της, καθώς και ως προς την παράγραφο ή την περιοχή κειμένου της.

Το εικονίδιο της αγκύρωσης εμφανίζεται στο αριστερό περιθώριο της σελίδας στην αρχή της παραγράφου.

note

Όταν μια παράγραφος χρησιμοποιείται για τοποθέτηση και η παράγραφος εκτείνεται σε περισσότερες από μία σελίδες ή στήλες, τότε επιλογές τοποθέτησης που αναφέρονται σε περιοχή παραγράφου ή περιοχή κειμένου παραγράφου εφαρμόζονται μόνο στο τμήμα της παραγράφου στη σελίδα ή στη στήλη όπου βρίσκεται η άγκυρα.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!