Στην παράγραφο

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο στην τρέχουσα παράγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Αγκύρωση - Σε παράγραφο.


Το εικονίδιο της αγκύρωσης εμφανίζεται στο αριστερό περιθώριο της σελίδας στην αρχή της παραγράφου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!