Στη σελίδα

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο έτσι ώστε να παραμένει πάντα στην τρέχουσα σελίδα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Άγκυρα - Στη σελίδα.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Άγκυρα - Στη σελίδα.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εικόνα - Μενού αγκύρωσης - Στη σελίδα.


Τα αντικείμενα με αυτήν την άγκυρα μπορούν να τοποθετηθούν σε σχέση με ολόκληρη τη σελίδα, ή ως προς την περιοχή κειμένου της σελίδας.

Η θέση του αγκυρωμένου αντικειμένου στην τρέχουσα σελίδα δεν αλλάζει καθώς το περιεχόμενο και οι σελίδες προστίθενται ή αφαιρούνται από το έγγραφο.

Η τρέχουσα σελίδα παραμένει στο έγγραφο, με την τρέχουσα θέση της στην ακολουθία των σελίδων, όσο το αντικείμενο είναι αγκυρωμένο σε αυτήν τη σελίδα.

Το εικονίδιο της αγκύρωσης προβάλλεται στην πάνω αριστερή γωνία της σελίδας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!