Αγκύρωση

Εμφανίζει επιλογές αγκύρωσης για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Για ένα επιλεγμένο αντικείμενο, επιλέξτε Μορφή - Άγκυρα.

Δεξιοπατήστε σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο - επιλέξτε Άγκυρα.

Στη γραμμή Ιδιότητες αντικειμένου σχεδίασης ή στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο αγκύρωσης

Άγκυρα


Στη σελίδα

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο έτσι ώστε να παραμένει πάντα στην τρέχουσα σελίδα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!