Αγκύρωση

Εμφανίζει επιλογές αγκύρωσης για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Άγκυρα.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Δεξιοπατήστε σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο - επιλέξτε Άγκυρα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο αγκύρωσης

Άγκυρα


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!