Στο φόντο

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο πίσω από το κείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Στο παρασκήνιο.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Στο παρασκήνιο

Στο παρασκήνιο


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!