Στο φόντο

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο πίσω από το κείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Στο παρασκήνιο.

Εικονίδιο στο παρασκήνιο

Στο παρασκήνιο


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!