Μεταφορά στο βάθος

Μεταφέρει το επιλεγμένο αντικείμενο στο τέλος της σειράς στοίβας, ώστε να είναι πίσω από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Τακτοποίηση - Αποστολή προς τα πίσω.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εικόνα - Αποστολή προς τα πίσω.

Επιλέξτε Αντικείμενο - Αποστολή προς τα πίσω

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Αποστολή προς τα πίσω

Μεταφορά πίσω


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!