Μεταφορά στο βάθος

Μεταφέρει το επιλεγμένο αντικείμενο στο τέλος της σειράς στοίβας, ώστε να είναι πίσω από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Μεταφορά στο παρασκήνιο (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση - Μεταφορά στο παρασκήνιο (LibreOffice Draw).

Shift++πλήκτρο μείον(LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τακτοποίηση - Μεταφορά στο παρασκήνιο (LibreOffice Impress)

Εικονίδιο αποστολής πίσω

Μεταφορά πίσω


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!