Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω

Μεταφέρει το επιλεγμένο αντικείμενο προς τα κάτω ένα επίπεδο, ώστε να είναι πιο κοντά στο τέλος της σειράς στοίβαξης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση - Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω (LibreOffice Draw).

+πλήκτρο μείον (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τακτοποίηση - Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω (LibreOffice Impress).

Εικονίδιο αποστολής προς τα πίσω

Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!