Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο προς τα πάνω ένα επίπεδο, ώστε να βρίσκεται πιο κοντά στην κορυφή της σειράς στοίβαξης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση - Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός (LibreOffice Draw).

+πλήκτρο συν (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τακτοποίηση - Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός (LibreOffice Impress).

Εικονίδιο μεταφοράς πίσω

Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!