Μεταφορά μπροστά

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο στην κορυφή της σειράς στοίβαξης, ώστε να είναι μπροστά από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Τακτοποίηση - Μεταφορά μπροστά.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εικόνα - Μεταφορά μπροστά.

Επιλέξτε Αντικείμενο - Μεταφορά μπροστά

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο μεταφοράς μπροστά

Μεταφορά σε πρώτο πλάνο


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!