Μεταφορά μπροστά

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο στην κορυφή της σειράς στοίβαξης, ώστε να είναι μπροστά από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Μεταφορά σε πρώτο πλάνο (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση - Μεταφορά σε πρώτο πλάνο (LibreOffice Draw).

Shift++πλήκτρο συν (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τακτοποίηση - Μεταφορά σε πρώτο πλάνο (LibreOffice Impress).

Εικονίδιο μεταφοράς μπροστά

Μεταφορά σε πρώτο πλάνο


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!