Οριζόντια αναστροφή

Αντιστρέφει τα επιλεγμένα αντικείμενα οριζόντια από αριστερά προς τα δεξιά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Περιστροφή ή Αναστροφή - Οριζόντια

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Οριζόντια αναστροφή

Οριζόντια αναστροφή


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!