Οριζόντια

Αντιστρέφει τα επιλεγμένα αντικείμενα οριζόντια από αριστερά προς τα δεξιά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Αναστροφή - Οριζόντια (LibreOffice Draw).

Επιλέξτε Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Εικόνα.

Επιλέξτε Μορφή - Αναστροφή - Οριζόντια.

Δεξιοπατήστε σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο και επιλέξτε Αναστροφή - Οριζόντια (LibreOffice Impress).


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!