Κατακόρυφα

Αντιστρέφει τα επιλεγμένα αντικείμενα κάθετα από πάνω προς τα κάτω.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Αναστροφή - Κατακόρυφα (LibreOffice Draw).

Επιλέξτε την καρτέλαΜορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Εικόνα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Αναστροφή - Κατακόρυφα (έγγραφα παρουσιάσεων).


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!