Κάθετη αναστροφή

Αντιστρέφει τα επιλεγμένα αντικείμενα κάθετα από πάνω προς τα κάτω.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Περιστροφή ή Αναστροφή - Κάθετα

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Κάθετη αναστροφή

Κάθετη αναστροφή


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!