Αναστροφή

Αναστρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο οριζόντια ή κατακόρυφα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Περιστροφή ή Αναστροφή

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο περιστροφής ή αναστροφής

Περιστροφή ή αναστροφή


Κάθετη αναστροφή

Αντιστρέφει τα επιλεγμένα αντικείμενα κάθετα από πάνω προς τα κάτω.

Οριζόντια αναστροφή

Αντιστρέφει τα επιλεγμένα αντικείμενα οριζόντια από αριστερά προς τα δεξιά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!