Αναστροφή

Αναστρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο οριζόντια ή κατακόρυφα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Αναστροφή (LibreOffice Draw).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα -Ιδιότητες - Εικόνα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Αναστροφή (έγγραφα παρουσιάσεων).


Κατακόρυφα

Αντιστρέφει τα επιλεγμένα αντικείμενα κάθετα από πάνω προς τα κάτω.

Οριζόντια

Αντιστρέφει τα επιλεγμένα αντικείμενα οριζόντια από αριστερά προς τα δεξιά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!