Επεξήγηση

Καθορίστε τις ιδιότητες της επιλεγμένης επεξήγησης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - καρτέλα Θέση και μέγεθος - Επεξήγηση. Αυτό είναι διαθέσιμο μόνο για επεξηγήσεις πλαισίου κειμένου, όχι για προσαρμοσμένες επεξηγήσεις σχημάτων.


Εικονίδιο σημείωσης

Αυτές οι επεξηγήσεις είναι κληρονομιά των πρώτων εκδόσεων του LibreOffice. Πρέπει να προσαρμόσετε μία γραμμή εργαλείων ή ένα μενού για να εισάγετε αυτές τις επεξηγήσεις. Οι νεότερες επεξηγήσεις προσαρμοσμένων σχημάτων προσφέρουν περισσότερες λειτουργίες, παραδείγματος χάρη μία γραμμή εργαλείων επεξηγήσεων Εικονίδιο όπου μπορείτε να επιλέξετε το σχήμα.


Τεχνοτροπίες επεξηγήσεων

Πατήστε στην τεχνοτροπία Επεξηγήσεις που θέλετε να εφαρμόσετε στην επιλεγμένη επεξήγηση.

Απόσταση

Εισάγετε την τιμή της απόστασης που επιθυμείτε να αφήσετε μεταξύ του τέλους της γραμμής της επεξήγησης και του πλαισίου επεξήγησης.

Επέκταση

Επιλέξτε από πού επιθυμείτε να επεκτείνετε τη γραμμή της επεξήγησης, σε σχέση με το πεδίο γραφής του.

Μήκος

Εισάγετε το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος της επεξήγησης το οποίο εκτείνεται από το πλαίσιο της γραφής ως το σημείο καμπής της γραμμής.

Εικονίδιο σημείωσης

Το πεδίο Μήκος είναι διαθέσιμο μόνο αν επιλέξετε την τεχνοτροπία επεξήγησης Γραμμή σύνδεσης υπό γωνία, και δεν έχετε επιλέξει το πεδίο Βέλτιστο.


Βέλτιστη

Πατήστε εδώ για να εμφανιστεί μία γραμμή υπό μία γωνία με τον βέλτιστο τρόπο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!