Περιστροφή

Περιστρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - καρτέλα Θέση και μέγεθος - Περιστροφή.

Εικονίδιο περιστροφής

Περιστροφή


Σημείο περιστροφής

Το επιλεγμένο αντικείμενο περιστρέφεται γύρω από το σημείο περιστροφής που ορίζετε. Το προεπιλεγμένο σημείο περιστροφής είναι στο κέντρο του αντικειμένου.

note

Αν καθορίσετε ένα σημείο περιστροφής πολύ μακριά έξω από το αντικείμενο σχεδίασης, το αντικείμενο σχεδίασης ενδεχομένως δεν θα εμφανίζεται πλέον στη σελίδα μετά την ολοκλήρωση της περιστροφής.


Θέση Χ

Εισάγετε την οριζόντια απόσταση από την αριστερή άκρη της σελίδας ως το σημείο περιστροφής.

Θέση Υ

Εισάγετε την κατακόρυφη απόσταση από την πάνω άκρη της σελίδας ως το σημείο περιστροφής.

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Πατήστε εκεί που θέλετε να τοποθετήσετε το σημείο περιστροφής.

Γωνία περιστροφής

Καθορίστε τον αριθμό των μοιρών κατά τον οποίο επιθυμείτε να περιστρέψετε το επιλεγμένο αντικείμενο ή πατήστε στο πλέγμα περιστροφής.

Γωνία

Εισάγετε τον αριθμό των μοιρών κατά τον οποίο επιθυμείτε να περιστρέψετε το επιλεγμένο αντικείμενο.

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Πατήστε για να προσδιορίσετε τη γωνία περιστροφής σε πολλαπλάσια των 45 μοιρών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!