Θέση και μέγεθος

Αλλάζει μέγεθος ή μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Θέση και Μέγεθος - Θέση και Μέγεθος.


Θέση

Προσδιορίστε την τοποθεσία του επιλεγμένου αντικειμένου στη σελίδα.

Θέση X

Εισάγετε την οριζόντια απόσταση κατά την οποία επιθυμείτε να μετακινήσετε το αντικείμενο σχετικά με το σημείο βάσης που έχει επιλεχθεί στο πλέγμα.

Θέση Y

Εισάγετε την κατακόρυφη απόσταση κατά την οποία επιθυμείτε να μετακινήσετε το αντικείμενα σχετικά με το σημείο βάσης που έχει επιλεχθεί στο πλέγμα.

Σημείο βάσης

Πατήστε σε ένα σημείο βάσης στο πλέγμα και στη συνέχεια εισάγετε την ποσότητα κατά την οποία επιθυμείτε να ολισθήσετε το αντικείμενα σε σχέση με το σημείο βάσης που επιλέξατε στα πεδία Θέση Y και Θέση X. Τα σημεία βάσης αντιστοιχούν σε σημεία ελέγχου επιλογών ενός αντικειμένου.

Μέγεθος

Προσδιορίστε την ποσότητα κατά την οποία επιθυμείτε να αλλάξετε το μέγεθος του επιλεγμένου αντικειμένου σε σχέση με το επιλεγμένο σημείο βάσης.

Πλάτος

Εισάγετε ένα πλάτος για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Ύψος

Εισάγετε ένα ύψος για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Διατήρηση αναλογίας

Διατηρεί τις αναλογίες όταν αλλάζετε το μέγεθος του επιλεγμένου αντικειμένου.

Σημείο βάσης

Πατήστε σε ένα σημείο βάσης στο πλέγμα και στη συνέχεια εισάγετε τις νέες διαστάσεις για το επιλεγμένο αντικείμενο στα πεδία Πλάτος και Ύψος.

Προστασία

Θέση

Αποτρέπει αλλαγές στη θέση ή το μέγεθος του επιλεγμένου αντικειμένου.

Μέγεθος

Σας αποτρέπει από το να αλλάξετε το μέγεθος του αντικειμένου.

Προσαρμογή

Καθορίζει, εάν το μέγεθος του αντικειμένου σχεδίασης πρέπει να προσαρμοστεί για να ταιριάξει το μέγεθος του εισερχόμενου κειμένου.

Προσαρμογή πλάτους ως προς κείμενο

Αυξάνει το πλάτος του αντικειμένου στο πλάτος του κειμένου, αν το αντικείμενο είναι μικρότερο από το κείμενο.

Προσαρμογή ύψους ως προς κείμενο

Αυξάνει το ύψος του αντικειμένου στο ύψος του κειμένου, αν το αντικείμενο είναι μικρότερο από το κείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!