Θέση και μέγεθος

Αλλάζει μέγεθος ή μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα για να επιλέξετε, έπειτα…

Επιλέξτε Μορφή - καρτέλα Θέση και μέγεθος - Θέση και μέγεθος.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος για το επιλεγμένο αντικείμενο - επιλέξτε Θέση και μέγεθος - καρτέλα Θέση και μέγεθος.

Εικονίδιο θέσης και μεγέθους

Εικονίδιο μενού θέσης και μεγέθους


Μέγεθος

Πλάτος

Εισάγετε ένα πλάτος για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Ύψος

Εισάγετε ένα ύψος για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Διατήρηση αναλογίας

Διατηρεί τον λόγο πλάτους και ύψους, κατά την αλλαγή της ρύθμισης του πλάτους ή του ύψους στο πλαίσιο διαλόγου.

Προστασία

Θέση

Αποτρέπει αλλαγές στη θέση και το μέγεθος του επιλεγμένου αντικειμένου.

Μέγεθος

Σας αποτρέπει από το να αλλάξετε το μέγεθος του αντικειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!