Κείμενο

Καθορίζει τις ιδιότητες διάταξης και αγκύρωσης για το κείμενο στο επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης ή κειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - καρτέλα - Κείμενο.


Το κείμενο τοποθετείται ανάλογα με τις άκρες του αντικειμένου σχεδίασης ή κειμένου.

Σχεδίαση κειμένου του αντικειμένου

Προσαρμογή πλάτους ως προς κείμενο

Αυξάνει το πλάτος ενός αντικειμένου ως προς το πλάτος του κειμένου, αν το αντικείμενο είναι μικρότερο από το κείμενο.

Προσαρμογή ύψους ως προς κείμενο

Αυξάνει το ύψος ενός αντικειμένου ως προς το ύψος του κειμένου, αν το αντικείμενο είναι μικρότερο από το κείμενο.

Προσαρμογή ως προς πλαίσιο

Αυξομειώνει το κείμενο για να ταιριάζει ολόκληρη την περιοχή του σχεδίου ή του αντικειμένου κειμένου. Αυτό το στοιχείο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο όταν τα άλλα στοιχεία ελέγχου "προσαρμογής" δεν είναι επιλεγμένα.

Προσαρμογή στο περίγραμμα

Προσαρμόζει τη ροή κειμένου ώστε να ταιριάζει στο περίγραμμα του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης.

Προσαρμοσμένο κείμενο σχήματος

Αναδίπλωση κειμένου στο σχήμα

Αναδιπλώνει το κείμενο που θέλετε να προσθέσετε αφού διπλοπατήσετε σε ένα προσαρμοσμένο σχήμα για να χωρέσει μέσα στο σχήμα.

Αυξομείωση του σχήματος για να χωρέσει το κείμενο

Αλλάζει το μέγεθος ενός προσαρμοσμένου σχήματος για να χωρέσει το κείμενο που εισάγετε αφού διπλοπατήσετε στο σχήμα.

Απόσταση από περίγραμμα

Προσδιορίστε την απόσταση που επιθυμείτε να αφήσετε μεταξύ των άκρων του αντικειμένου σχεδίασης ή του κειμένου και των περιγραμμάτων του.

Αριστερά

Εισάγετε την απόσταση που επιθυμείτε να αφήσετε μεταξύ της αριστερής άκρης του αντικειμένου σχεδίασης ή του κειμένου και του αριστερού περιγράμματός του.

Δεξιά

Εισάγετε την απόσταση που επιθυμείτε να αφήσετε μεταξύ της δεξιάς άκρης του αντικειμένου σχεδίασης ή του κειμένου και του δεξιού περιγράμματός του.

Πάνω

Εισάγετε την απόσταση που επιθυμείτε να αφήσετε μεταξύ της πάνω άκρης του αντικειμένου σχεδίασης ή του κειμένου και του πάνω περιγράμματός του.

Κάτω

Εισάγετε την απόσταση που επιθυμείτε να αφήσετε μεταξύ της κάτω άκρης του αντικειμένου σχεδίασης ή του κειμένου και του κάτω περιγράμματός του.

Αγκύρωση κειμένου

Προσδιορίστε τον τύπο της αγκύρωσης και τη θέση της αγκύρωσης.

Πεδίο γραφικού

Πατήστε εκεί που επιθυμείτε να τοποθετήσετε την αγκύρωση για το κείμενο.

Πλήρες πλάτος

Αγκυρώνει το κείμενο στο πλήρες πλάτος του αντικειμένου σχεδίασης ή κειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!