Μοτίβο

Γεμίζει το αντικείμενο με ένα απλό δίχρωμο μοτίβο που επιλέχτηκε σε αυτή τη σελίδα.

Μοτίβο

Παραθέτει τα διαθέσιμα μοτίβα. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε το δικό σας μοτίβο.

note

Για τη μετονομασία μοτίβου, επιλέξτε το μοτίβο, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Μετονομασία. Για τη διαγραφή μοτίβου, επιλέξτε το μοτίβο, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Διαγραφή.


Προσθήκη

Προσθέτει ένα προσαρμοσμένο μοτίβο στον τρέχοντα κατάλογο. Ορίστε τις ιδιότητες του μοτίβου σας και έπειτα πατήστε αυτό το πλήκτρο.

Τροποποίηση

Εφαρμόζει τις ιδιότητες του τρέχοντος μοτίβου στο επιλεγμένο μοτίβο. Εάν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το μοτίβο με διαφορετικό όνομα.

Επιλογές

Σχεδίαση ή τροποποίηση μοτίβου.

Επεξεργαστής μοτίβου

Σχεδιάστε το μοτίβο στον πίνακα εικονοστοιχείων 8 x 8. Πατήστε σε εικονοστοιχείο μοτίβου για την ενεργοποίησή του, ξαναπατήστε για απενεργοποίησή του.

Χρώμα παρασκηνίου

Ορίστε το χρώμα των ενεργοποιημένων εικονοστοιχείων μοτίβου.

Χρώμα παρασκηνίου

Ορίστε το χρώμα των ενεργοποιημένων εικονοστοιχείων μοτίβου.

Προεπισκόπηση

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!