Διαφάνεια

Ορίστε τις επιλογές διαφάνειας για το γέμισμα που εφαρμόζετε στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή - Διαφάνεια (έγγραφα σχεδίασης).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Αντικείμενο και σχήμα - Περιοχή - Διαφάνεια (έγγραφα παρουσιάσεων).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τοίχος διαγράμματος - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή διαγράμματος - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Δάπεδο διαγράμματος - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Όλοι οι τίτλοι - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Κύριος τίτλος - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Υπότιτλος - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Τίτλος (άξονα Χ) - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Τίτλος (άξονας Υ) - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Τίτλος (άξονα Z) - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος)

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Ιδιότητες αντικειμένου - Σημείο δεδομένων - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Ιδιότητες αντικειμένου - Σειρά δεδομένων - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Διαφάνεια.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Διαφάνεια.


Κατάσταση λειτουργίας διαφάνειας

Προσδιορίστε τον τύπο της διαφάνειας που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Χωρίς διαφάνεια

Απενεργοποιεί τη διαφάνεια χρωμάτων. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Διαφάνεια

Ενεργοποιεί τη διαφάνεια χρωμάτων. Επιλέξτε αυτή την επιλογή και στη συνέχεια εισάγετε ένα αριθμό στο πεδίο, όπου 0% είναι πλήρως αδιαφανές και 100% είναι πλήρως διαφανές.

Κουμπί περιστροφής διαφάνειας

Προσαρμόζει τη διαφάνεια του τρέχοντος χρώματος γεμίσματος. Εισάγετε έναν αριθμό μεταξύ 0% (αδιαφανές) και 100% (διαφανές).

Διαβάθμιση

Εφαρμόζει μία διαβάθμιση διαφάνειας στο τρέχον χρώμα γεμίσματος. Επιλέξτε αυτή την επιλογή και στη συνέχεια ορίστε τις ιδιότητες διαβάθμισης.

Τύπος

Επιλέξτε τον τύπο της διαβάθμισης διαφάνειας που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Κέντρο Χ

Εισάγετε την οριζόντια μετατόπιση για τη διαβάθμιση.

Κέντρο Υ

Εισάγετε την κάθετη μετατόπιση για τη διαβάθμιση.

Γωνία

Εισάγετε μία γωνία περιστροφής για τη διαβάθμιση.

Έναρξη μετάβασης

Επιλέξτε την ποσότητα κατά την οποία θέλετε να ρυθμίσετε τη διαφανή περιοχή της διαβάθμισης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0%.

Αρχική τιμή

Εισάγετε μία τιμή διαφάνειας για την αρχική τιμή της διαβάθμισης, όπου το 0% είναι πλήρως αδιαφανές και το 100% είναι πλήρως διαφανές.

Τελική τιμή

Εισάγετε μία τιμή διαφάνειας για την τελική τιμή της διαβάθμισης, όπου το 0% είναι πλήρως αδιαφανές και το 100% είναι πλήρως διαφανές.

Προεπισκόπηση

Χρησιμοποιήστε την προεπισκόπηση για να δείτε τις αλλαγές πριν εφαρμόσετε το εφέ διαφάνειας στο γέμισμα χρώματος ενός επιλεγμένου αντικειμένου.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!