Σκιά

Προσθέστε σκιά στο επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης και ορίστε τις ιδιότητες της σκιάς.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή - Σκιά.


Ιδιότητες

Ορίστε τις ιδιότητες της σκιάς που θέλετε να εφαρμόσετε.

Χρήση σκιάς

Προσθέτει σκιά στο επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης.

Θέση

Πατήστε εκεί που θέλετε να αγκυρώσετε τη σκιά.

Απόσταση

Εισάγετε την απόσταση που θέλετε να μετατοπιστεί η σκιά από το επιλεγμένο αντικείμενο.

Χρώμα

Επιλέξτε χρώμα για τη σκιά.

Διαφάνεια

Εισάγετε ένα ποσοστό από 0% (αδιαφανές) ως 100% (διαφανές) για να προσδιορίσετε τη διαφάνεια της σκιάς.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Σκίαση

Προσθέτει μία σκιά στο επιλεγμένο αντικείμενο. Αν το αντικείμενο έχει ήδη μία σκιά, τότε αυτή αφαιρείται. Αν πατήστε σε αυτό το εικονίδιο ενώ δεν έχετε επιλέξει αντικείμενο, η σκιά προστίθεται στο επόμενο αντικείμενο που θα σχεδιάσετε.

Εικονίδιο προσθήκης σκιάς

Σκίαση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!