Εικονίδιο

Επιλέξτε μια εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως εικόνα πλήρωσης ή προσθέστε το δικό σας μοτίβο εικόνας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτετην καρτέλα Μορφή - Περιοχή - Εικόνα.


Εικόνα

Παραθέτει τις διαθέσιμες εικόνες. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε εικόνες.

Για να μετονομάσετε μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Μετονομασία. Για να διαγράψετε μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Διαγραφή.

Προσθήκη/Εισαγωγή

Εντοπίστε την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, πατήστε στο Άνοιγμα. Η εικόνα προστίθεται στο τέλος του καταλόγου των διαθέσιμων εικόνων.

note

Οι εισαγόμενες εικόνες αποθηκεύονται στη κατατομή (προφίλ) χρήστη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλα έγγραφα.


Επιλογές

Τεχνοτροπία

Μέγεθος

Μέγεθος των πλακιδίων και το προσαρμοσμένο μέγεθος.

Θέση

Επιλέξτε τη θέση αγκύρωσης της εικόνας μέσα στην περιοχή αντικειμένων.

Παράθεση θέσης

Παράθεση μετατόπισης

Επιλέξτε τη μετατόπιση πλακιδίων σε γραμμές ή στήλες. Χρησιμοποιήστε το κουμπί αυξομείωσης για να ορίσετε την τιμή μετατόπισης.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!