Ψηφιογραφία

Επιλέξτε μια ψηφιογραφία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως εικόνα γεμίσματος, ή προσθέστε το δικό σας μοτίβο ψηφιογραφίας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή - Ψηφιογραφίες.


Ψηφιογραφία

Παραθέτει τις διαθέσιμες ψηφιογραφίες. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ψηφιογραφίες.

Για να μετονομάσετε μια ψηφιογραφία, επιλέξτε την, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Μετονομασία. Για να διαγράψετε μια ψηφιογραφία, επιλέξτε την, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Διαγραφή.

Προσθήκη/Εισαγωγή

Βρείτε την ψηφιογραφία που θέλετε να εισάγετε και πατήστε στο Άνοιγμα. Η ψηφιογραφία εισάγεται στο τέλος του καταλόγου των διαθέσιμων ψηφιογραφιών.

note

Οι εισαγόμενες ψηφιογραφίες αποθηκεύονται στην κατανομή σας χρήστη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλα έγγραφα.


Επιλογές

Τεχνοτροπία

Μέγεθος

Μέγεθος των πλακιδίων και το προσαρμοσμένο μέγεθος.

Θέση

Επιλέξτε τη θέση αγκύρωσης της ψηφιογραφικής εικόνας μέσα στην περιοχή αντικειμένου.

Παράθεση θέσης

Παράθεση μετατόπισης

Επιλέξτε τη μετατόπιση πλακιδίων σε γραμμές ή στήλες. Χρησιμοποιήστε το κουμπί αυξομείωσης για να ορίσετε την τιμή μετατόπισης.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!