Γραμμοσκίαση

Ορίστε τις ιδιότητες μοτίβου γραμμοσκίασης, ή αποθηκεύστε νέο μοτίβο γραμμοσκίασης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή - Γραμμοσκίαση.

- Γραμμοσκίαση.


Γραμμοσκίαση

Παραθέτει τα διαθέσιμα μοτίβα γραμμοσκίασης. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε το δικό σας μοτίβο γραμμοσκίασης.

note

Για να μετονομάσετε μοτίβο γραμμοσκίασης, επιλέξτε το, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Μετονομασία. Για να διαγράψετε μοτίβο γραμμοσκίασης, επιλέξτε το, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Διαγραφή.


Προσθήκη

Προσθέτει ένα προσωπικό μοτίβο γραμμοσκίασης στον τρέχοντα κατάλογο. Ορίστε τις ιδιότητες του μοτίβου γραμμοσκίασής σας και πατήστε σε αυτό το κουμπί.

Τροποποίηση

Εφαρμόζει τις τρέχουσες ιδιότητες γραμμοσκίασης στο επιλεγμένο μοτίβο γραμμοσκίασης. Εάν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το μοτίβο με άλλο όνομα.

Επιλογές

Ορίστε η τροποποιήστε ένα μοτίβο γραμμοσκίασης.

Απόσταση

Εισάγετε το διάστημα που θέλετε να υπάρχει μεταξύ των γραμμών γραμμοσκίασης.

Γωνία

Εισαγάγετε την γωνία περιστροφής για τις γραμμές γραμμοσκίασης, ή πατήστε σε μία θέση στο πλέγμα της γωνίας

Τύπος γραμμής

Επιλέξτε τον τύπο των γραμμών της γραμμοσκίασης που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

Χρώμα γραμμής

Επιλέξτε το χρώμα των γραμμών της γραμμοσκίασης.

Χρώμα παρασκηνίου

Για να εφαρμόσετε χρώμα παρασκηνίου, επιλέξτε το πλαίσιο Χρώμα παρασκηνίου, έπειτα επιλέξτε χρώμα.

Προεπισκόπηση

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!