Διαβαθμίσεις

Επιλέξτε κλίση, τροποποιήστε τις ιδιότητες κλίσης, ή αποθηκεύστε νέα κλίση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή - Διαβαθμίσεις.


Κλίση

Παραθέτει τις διαθέσιμες κλίσεις. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε τις δικές σας κλίσεις.

Προσθήκη

Προσθέτει μία προσαρμοσμένη διαβάθμιση στον τρέχοντα κατάλογο. Ορίστε τις ιδιότητες της διαβάθμισης σας και πατήστε σε αυτό το κουμπί

Τροποποίηση

Εφαρμόζει τις τρέχουσες ιδιότητες διαβάθμισης χρώματος στην επιλεγμένη διαβάθμιση. Εάν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διαβάθμιση με άλλο όνομα.

note

Για να μετονομάσετε κλίση, επιλέξτε τη κλίση, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Μετονομασία. Για να διαγράψετε κλίση, επιλέξτε την κλίση, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Διαγραφή.


Επιλογές

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές για να ορίσετε ή να τροποποιήσετε μια κλίση.

Τύπος

Επιλέξτε τη διαβάθμιση που θέλετε να εφαρμόσετε.

Κέντρο Χ

Εισάγεται την οριζόντια μετατόπιση της κλίσης, όπου 0% αντιστοιχεί στην τρέχουσα οριζόντια θέση του χρώματος τελικού σημείου στη διαβάθμιση. Το χρώμα τελικού σημείου είναι το χρώμα που επιλέγεται στο πλαίσιο Σε χρώμα.

Κέντρο Υ

Εισάγετε την κάθετη μετατόπιση της κλίσης, όπου 0% αντιστοιχεί στην τρέχουσα κάθετη θέση του χρώματος τελικού σημείου στην κλίση. Το χρώμα τελικού σημείου είναι το χρώμα που επιλέγεται στο πλαίσιο Σε χρώμα.

Γωνία

Εισάγετε μία γωνία περιστροφής για την επιλεγμένη διαβάθμιση.

Έναρξη μετάβασης

Εισάγετε το πόσο θέλετε να προσαρμόσετε την περιοχή του χρώματος τελικού σημείου στην κλίση. Το χρώμα τελικού σημείου είναι το χρώμα που επιλέγεται στο πλαίσιο Σε χρώμα.

Από χρώμα

Επιλέξτε ένα χρώμα για το σημείο εκκίνησης της διαβάθμισης χρώματος.

Εισάγετε την ένταση χρώματος στο πλαίσιο από χρώμα, όπου 0% αντιστοιχεί σε μαύρο και 100% στο επιλεγμένο χρώμα.

Σε χρώμα

Επιλέξτε ένα χρώμα για το σημείο τέλους της διαβάθμισης.

Εισάγετε την ένταση χρώματος στο πλαίσιο Σε χρώμα, όπου 0% αντιστοιχεί σε μαύρο και 100% στο επιλεγμένο χρώμα.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία μετά από ερώτηση επιβεβαίωσης.

Προεπισκόπηση

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!