Χρώματα

επιλέξτε χρώμα για εφαρμογή, αποθηκεύστε τον τρέχοντα κατάλογο χρώματος, ή φορτώστε διαφορετικό κατάλογο χρώματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε το πλήκτρο Χρώμα σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - επιλέξτε τεχνοτροπία - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Νέο - .

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή - Περιοχή.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Περιοχή (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Υπόμνημα - Περιοχή (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τοίχος γραφήματος - Περιοχή (έγγραφα γραφημάτων).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Δάπεδο διαγράμματος - Περιοχή (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή διαγράμματος - Περιοχή (έγγραφα διαγράμματος).


Διάλογος έγχρωμης σελίδας

Χρώματα

Παλέτα

Επιλέξτε την χρωματική παλέτα στο πλαίσιο καταλόγου για να διαλέξετε το χρώμα στο επιλεγμένο αντικείμενο. Η χρωματική παλέτα ορίζει τις παρακάτω εμφανίσεις.

Πρόσφατα χρώματα

Προβολές των πρόσφατα επιλεγμένων χρωμάτων.

Προσαρμοσμένη παλέτα

Πατήστε προσθήκη για να ανοίξετε τον διάλογο ορισμού ονόματος για το προσαρμοσμένο χρώμα. Η παλέτα αλλάζει σε "προσαρμοσμένη".

Πατήστε Διαγραφή για να διαγράψετε το χρώμα από την προσαρμοσμένη παλέτα.

note

Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε χρώματα των παλετών που παρέχονται από την εγκατάστασή σας.


Ενεργό

Εμφανίζει το τρέχον ενεργό χρώμα του αντικειμένου. Εμφανίζονται οι τιμές συστατικών κόκκινου, γαλάζιου και πράσινου σε δεκαεξαδική σημειογραφία ακριβώς από κάτω.

Δημιουργία

Εμφανίζει το νέο χρώμα για το αντικείμενο που θα εφαρμοστεί όταν πατήσετε Εντάξει.

R, G και B

Οι τιμές των συστατικών κόκκινο, γαλάζιο και πράσινο του νέου χρώματος. Μπορείτε να ορίσετε το νέο χρώμα εισάγοντας τις τιμές κόκκινου, πράσινου και γαλάζιου στα αντίστοιχα πλαίσια αυξομείωσης R, G και B. Επιτρεπόμενες τιμές είναι 0 έως 255.

Δεκαεξαδικό

Η χρωματική τιμή σε δεκαεξαδική σημειογραφία. Μπορείτε να εισάγετε τη δεκαεξαδική τιμή στο πλαίσιο κειμένου Δεκαεξαδικό.

Επιλέξτε

Ανοίγει τον διάλογο επιλογής χρώματος για επιλογή του επιθυμητού χρώματος σε γραφικό.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε εκείνες που ίσχυαν κατά το άνοιγμα του διαλόγου. Δεν εμφανίζεται ερώτημα επιβεβαίωσης όταν κλείνετε τον διάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!