Χρώματα

επιλέξτε χρώμα για εφαρμογή, αποθηκεύστε τον τρέχοντα κατάλογο χρώματος, ή φορτώστε διαφορετικό κατάλογο χρώματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε το πλήκτρο Χρώμα σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:


Διάλογος έγχρωμης σελίδας

Χρώματα

Παλέτα

Επιλέξτε την χρωματική παλέτα στο πλαίσιο καταλόγου για να διαλέξετε το χρώμα στο επιλεγμένο αντικείμενο. Η χρωματική παλέτα ορίζει τις παρακάτω εμφανίσεις.

note

Η παλέτα Χρώματα θέματος εμφανίζει τα χρώματα θέματος από το τρέχον θέμα, εάν το έγγραφο τα διαθέτει.


note

Η παλέτα Χρώματα εγγράφου εμφανίζει τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στο τρέχον έγγραφο.


Πρόσφατα χρώματα

Προβολές των πρόσφατα επιλεγμένων χρωμάτων.

Προσαρμοσμένη παλέτα

Πατήστε προσθήκη για να ανοίξετε τον διάλογο ορισμού ονόματος για το προσαρμοσμένο χρώμα. Η παλέτα αλλάζει σε "προσαρμοσμένη".

Πατήστε Διαγραφή για να διαγράψετε το χρώμα από την προσαρμοσμένη παλέτα.

note

Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε χρώματα των παλετών που παρέχονται από την εγκατάστασή σας.


Ενεργό

Εμφανίζει το τρέχον ενεργό χρώμα του αντικειμένου. Εμφανίζονται οι τιμές συστατικών κόκκινου, γαλάζιου και πράσινου σε δεκαεξαδική σημειογραφία ακριβώς από κάτω.

Δημιουργία

Εμφανίζει το νέο χρώμα για το αντικείμενο που θα εφαρμοστεί όταν πατήσετε Εντάξει.

R, G και B

Οι τιμές των συστατικών κόκκινο, γαλάζιο και πράσινο του νέου χρώματος. Μπορείτε να ορίσετε το νέο χρώμα εισάγοντας τις τιμές κόκκινου, πράσινου και γαλάζιου στα αντίστοιχα πλαίσια αυξομείωσης R, G και B. Επιτρεπόμενες τιμές είναι 0 έως 255.

Δεκαεξαδικό

Η χρωματική τιμή σε δεκαεξαδική σημειογραφία. Μπορείτε να εισάγετε τη δεκαεξαδική τιμή στο πλαίσιο κειμένου Δεκαεξαδικό.

Επιλέξτε

Ανοίγει τον διάλογο επιλογής χρώματος για επιλογή του επιθυμητού χρώματος σε γραφικό.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε εκείνες που ίσχυαν κατά το άνοιγμα του διαλόγου. Δεν εμφανίζεται ερώτημα επιβεβαίωσης όταν κλείνετε τον διάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!