Περιοχή (παρασκήνιο, επισήμανση)

Ορίστε τις επιλογές γεμίσματος του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης ή στοιχείου εγγράφου.

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένα χρώματα, διαβαθμίσεις, γραμμοσκιάσεις, δύο μοτίβα χρωμάτων και μοτίβα εικόνων στους προεπιλεγμένους καταλόγους για μεταγενέστερη χρήση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...


Κανένα

Μην γεμίσετε το επιλεγμένο αντικείμενο.

Χρώματα

επιλέξτε χρώμα για εφαρμογή, αποθηκεύστε τον τρέχοντα κατάλογο χρώματος, ή φορτώστε διαφορετικό κατάλογο χρώματος.

Επιλέξτε τον τύπο γεμίσματος που θέλετε να εφαρμόσετε στο επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!