Περιοχή

Ρυθμίστε τις επιλογές γεμίσματος για το επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης.

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένα χρώματα, διαβαθμίσεις, σκιάσεις, μοτίβα δύο χρωμάτων και μοτίβα ψηφιογραφιών στους προεπιλεγμένους καταλόγους για μεταγενέστερη χρήση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - επιλέξτε τεχνοτροπία - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Νέο - .

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή - Περιοχή.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Περιοχή (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Υπόμνημα - Περιοχή (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τοίχος γραφήματος - Περιοχή (έγγραφα γραφημάτων).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Δάπεδο διαγράμματος - Περιοχή (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή διαγράμματος - Περιοχή (έγγραφα διαγράμματος).


Κανένα

Μην γεμίσετε το επιλεγμένο αντικείμενο.

Χρώματα

επιλέξτε χρώμα για εφαρμογή, αποθηκεύστε τον τρέχοντα κατάλογο χρώματος, ή φορτώστε διαφορετικό κατάλογο χρώματος.

Διαβάθμιση

Γεμίζει το αντικείμενο με μια επιλεγμένη διαβάθμιση σε αυτήν τη σελίδα.

Ψηφιογραφία

Γεμίζει το αντικείμενο με ένα επιλεγμένο μοτίβο ψηφιογραφίας σε αυτήν τη σελίδα. Για να προσθέσετε ψηφιογραφία στον κατάλογο, ανοίξτε αυτόν τον διάλογο, πατήστε την καρτέλα Ψηφιογραφίες και έπειτα πατήστε Προσθήκη / Εισαγωγή.

Μοτίβο

Γεμίζει το αντικείμενο με ένα επιλεγμένο μοτίβο δύο χρωμάτων σε αυτήν τη σελίδα.

Γραμμοσκίαση

Γεμίζει το αντικείμενο με μοτίβο γραμμοσκίασης που επιλέχτηκε σε αυτήν τη σελίδα.

tip

Μπορείτε να επιλέξετε γρήγορα επιλογές γεμίσματος από τα πλαίσια καταλόγων στη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση ιδιοτήτων αντικειμένου.


Εικονίδιο

Στυλ περιοχής / Γέμισμα

Επιλέξτε τον τύπο γεμίσματος που θέλετε να εφαρμόσετε στο επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!