Τεχνοτροπίες βέλους

Επεξεργαστείτε ή δημιουργείστε τεχνοτροπίες βέλους.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Γραμμή - Τεχνοτροπίες βέλους.


Οργάνωση των τεχνοτροπιών βέλους

Σας δίνει την δυνατότητα να οργανώσετε τον τρέχοντα κατάλογο από τεχνοτροπίες βελών.

Τίτλος

Εμφανίζει το όνομα της επιλεγμένης τεχνοτροπίας βέλους.

Τεχνοτροπία βέλους

Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο σύμβολο τεχνοτροπίας βέλους από το πλαίσιο καταλόγου.

Προσθήκη

Για να ορίσετε μια προσαρμοσμένη τεχνοτροπία βέλους, επιλέξτε ένα αντικείμενο σχεδίασης στο έγγραφο και πατήστε εδώ.

Τροποποίηση

Αλλάζει το όνομα της επιλεγμένης τεχνοτροπίας βέλους.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία μετά από ερώτηση επιβεβαίωσης.

Φόρτωση τεχνοτροπιών βελών

Εισάγει έναν κατάλογο με τεχνοτροπίες βελών.

Αποθήκευση τεχνοτροπιών βελών

Αποθηκεύει τον τρέχοντα κατάλογο τεχνοτροπιών βελών, για να τον φορτώσετε αργότερα.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!