Τεχνοτροπίες βέλους

Επεξεργαστείτε ή δημιουργείστε τεχνοτροπίες βέλους.

Μπορείτε να προσθέσετε τεχνοτροπίες βέλους στην αρχή ή στο τέλος μιας γραμμής χρησιμοποιώντας την καρτέλα Γραμμή του διαλόγου Γραμμή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Δεξιοπατήστε σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο - επιλέξτε την καρτέλα Γραμμή - Τεχνοτροπία βέλους..

Εικονίδιο γραμμή

Γραμμή


Διαχείριση τεχνοτροπιών βέλους

Σας επιτρέπει να προσθέτετε, να μετονομάζετε, να διαγράφετε, να αποθηκεύετε και να φορτώνετε τεχνοτροπίες βέλους.

Όνομα τεχνοτροπίας

Εμφανίζει το όνομα της επιλεγμένης τεχνοτροπίας βέλους.

Τεχνοτροπία βέλους

Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο σύμβολο τεχνοτροπίας βέλους από το πλαίσιο καταλόγου.

Προσθήκη

Για να ορίσετε μια προσαρμοσμένη τεχνοτροπία βέλους, επιλέξτε ένα αντικείμενο σχεδίασης στο έγγραφο και πατήστε εδώ.

Μετονομασία

Αλλάζει το όνομα της επιλεγμένης τεχνοτροπίας βέλους.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία μετά από ερώτηση επιβεβαίωσης.

Φόρτωση τεχνοτροπιών βελών

Εισάγει έναν κατάλογο με τεχνοτροπίες βελών.

Αποθήκευση τεχνοτροπιών βελών

Αποθηκεύει τον τρέχοντα κατάλογο τεχνοτροπιών βελών, για να τον φορτώσετε αργότερα.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!