Τεχν γραμμής

Επεξεργαστείτε ή δημιουργήστε διακεκομμένη ή διάστικτη τεχνοτροπία γραμμής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Choose Format - Line - Line Styles tab.


Ιδιότητες

Τεχνοτροπία γραμμής

Επιλέξτε την τεχνοτροπία τις γραμμής που θέλετε να δημιουργήσετε.

Τύπος

Επιλέξτε τον συνδυασμό από παύλες και τελείες που θέλετε.

Αριθμός

Εισάγετε τον αριθμό φορών που θέλετε μία τελεία ή μία παύλα να εμφανίζεται σε μία ακολουθία.

Μήκος

Εισάγετε το μήκος της παύλας.

Απόσταση

Εισάγετε το μέγεθος του χώρου που θέλετε να αφήσετε ανάμεσα σε τελείες ή παύλες.

Προσαρμογή στο μήκος της γραμμής

Προσαρμόζει αυτόματα τις όποιες επιλογές ανάλογα με το μήκος της γραμμής.

Προσθήκη

Δημιουργεί μια νέα τεχνοτροπία γραμμής χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Εισάγετε ένα όνομα για τη νέα τεχνοτροπία γραμμής.

Τροποποίηση

Ενημερώνει την επιλεγμένη τεχνοτροπία γραμμής χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Για να αλλάξετε το όνομα της επιλεγμένης τεχνοτροπίας γραμμής, εισάγετε ένα νέο όνομα όταν σας ζητηθεί.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία μετά από ερώτηση επιβεβαίωσης.

Φόρτωση καταλόγου με τεχνοτροπίες γραμμών

Εισάγει έναν κατάλογο με τεχνοτροπίες γραμμών.

Αποθήκευση καταλόγου με τεχνοτροπίες γραμμών

Αποθηκεύει τον τρέχοντα κατάλογο με τεχνοτροπίες γραμμών, ούτως ώστε να μπορείτε να την φορτώσετε αργότερα.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!