Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή ή για τη γραμμή που θέλετε να σχεδιάσετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αιχμές βέλους σε μια γραμμή ή να αλλάξετε τα σύμβολα διαγράμματος

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...


Ιδιότητες γραμμής

Τεχνοτροπίες

Επιλέξτε την τεχνοτροπία γραμμής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εικονίδιο Τεχνοτροπία γραμμής

Στυλ γραμμής

Χρώματα

Επιλέξτε χρώμα για τη γραμμή.

Εικονίδιο χρώμα γραμμής

Χρώμα γραμμής

Πλάτος

Επιλέξτε το πλάτος για τη γραμμή. Μπορείτε να προσαρτήσετε μια μονάδα μέτρησης. Μηδενικό πλάτος γραμμής έχει ως αποτέλεσμα μία γραμμή-τρίχα με πλάτος ενός εικονοστοιχείου στο μέσο εξόδου.

Εικονίδιο πλάτος γραμμής

Πλάτος γραμμής

Διαφάνεια

Εισάγετε την διαφάνεια της γραμμής, όπου το 100% αντιστοιχεί στην απόλυτη διαφάνεια και το 0% σε απόλυτη αδιαφάνεια.

Εικονίδιο

Ορίστε τις επιλογές για τα σύμβολα των σημείων δεδομένων στο διάγραμμα σας.

Επιλογή

Επιλέξτε την τεχνοτροπία συμβόλων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο διάγραμμα σας. Αν επιλέξετε Αυτόματο, το LibreOffice χρησιμοποιεί τα προεπιλεγμένα σύμβολα για τον επιλεγμένο τύπο διαγράμματος.

Πλάτος

Εισάγετε ένα πλάτος για το σύμβολο.

Ύψος

Εισάγετε ένα ύψος για το σύμβολο.

Διατήρηση αναλογίας

Διατηρεί τις αναλογίες του συμβόλου όταν εισάγετε μια νέα τιμή ύψους ή πλάτους.

Τεχνοτροπίες βέλους

Μπορείτε να προσθέσετε αιχμές βέλους στο ένα άκρο ή και στα δύο άκρα της επιλεγμένης γραμμής. Για να προσθέσετε μια προσαρμοσμένη τεχνοτροπία βέλους στον κατάλογο, επιλέξτε το βέλος στο έγγραφό σας και μετά πατήστε στην καρτέλα Τεχνοτροπίες βέλους αυτού του διαλόγου.

Τεχνοτροπία

Επιλέξτε την αιχμή βέλους που θέλετε να εφαρμοστεί στην επιλεγμένη γραμμή.

Πλάτος

Εισάγετε ένα πλάτος για την αιχμή βέλους.

Στο κέντρο

Τοποθετεί το κέντρο του βέλους στο σημείο τέλους της επιλεγμένης γραμμής.

Συγχρονισμός άκρων

Ενημερώνει αυτόματα τις ρυθμίσεις και των δύο αιχμών βέλους όταν εισάγετε ένα διαφορετικό πλάτος, επιλέγετε μια διαφορετική τεχνοτροπία αιχμών βέλους ή τοποθετείτε μια αιχμή βέλους στο κέντρο.

Τεχνοτροπίες γωνιών και άκρων

Τεχνοτροπία γωνίας

Επιλέξτε το σχήμα που θα χρησιμοποιηθεί στις γωνίες της γραμμής. Σε περίπτωση μιας μικρής γωνίας μεταξύ γραμμών, ένα μυτερό σχήμα αντικαθίσταται με ένα λοξό σχήμα.

Τεχνοτροπία άκρου

Επιλέξτε την τεχνοτροπία των άκρων τέλους της γραμμής. Τα άκρα προστίθενται σε εσωτερικές παύλες επίσης.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!