Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Γραμμή (Impress και Draw).

Επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο κειμένου και σχήμα - Γραμμή (Writer).

Επιλέξτε Μορφή - Αντικείμενο - Γραμμή (Calc).

Στη γραμμή Γραμμή και γέμισμα, πατήστε

Icon Line

Γραμμή


Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή ή για τη γραμμή που θέλετε να σχεδιάσετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αιχμές βέλους σε μια γραμμή ή να αλλάξετε τα σύμβολα διαγράμματος

Τεχν γραμμής

Επεξεργαστείτε ή δημιουργήστε διακεκομμένη ή διάστικτη τεχνοτροπία γραμμής.

Τεχνοτροπίες βέλους

Επεξεργαστείτε ή δημιουργείστε τεχνοτροπίες βέλους.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!