Περιγραφή

Αναθέτει ένα εναλλακτικό κείμενο και μια περιγραφή στο επιλεγμένο αντικείμενο. Αυτά τα κείμενα είναι διαθέσιμα ως εναλλακτικές ετικέτες στο έγγραφό σας για χρήση από εργαλεία προσβασιμότητας. Διατίθενται επίσης ως ετικέτες για εικόνες κατά την εξαγωγή του εγγράφου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Δεξιοπατήστε σε μια επιλεγμένη εικόνα, πλαίσιο ή αντικείμενο OLE - επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες - Επιλογές.

Για ένα επιλεγμένο αντικείμενο, επιλέξτε Μορφή - Περιγραφή


Εναλλακτικό κείμενο

Εισαγάγετε μια σύντομη περιγραφή των βασικών λεπτομερειών του επιλεγμένου αντικειμένου για ένα άτομο που δεν μπορεί να δει το αντικείμενο. Αυτό το κείμενο είναι διαθέσιμο για χρήση από υποστηρικτικές τεχνολογίες.

Περιγραφή

Εισαγάγετε μια μεγαλύτερη περιγραφή του αντικειμένου, ειδικά εάν το αντικείμενο είναι πολύ περίπλοκο ή περιέχει πάρα πολλές λεπτομέρειες για να περιγραφεί επαρκώς με το σύντομο Εναλλακτικό κείμενο. Χρησιμοποιήστε το Περιγραφή για να προσθέσετε πρόσθετες πληροφορίες στη σύντομη περιγραφή που βρίσκεται στο Εναλλακτικό κείμενο. Αυτό το κείμενο είναι διαθέσιμο για χρήση από υποστηρικτικές τεχνολογίες.

note

Για εικόνες, το Εναλλακτικό κείμενο και το Περιγραφή εξάγονται με την κατάλληλη ετικέτα σε μορφή HTML και PDF (θυμηθείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Καθολική προσβασιμότητα (PDF/UA) στην εξαγωγή PDF).


Διακοσμητικό

Επισημαίνει το στοιχείο ως καθαρά διακοσμητικό, δεν αποτελεί μέρος του περιεχομένου του εγγράφου και αγνοείται από τις υποστηρικτικές τεχνολογίες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!