Περιγραφή

Αναθέτει έναν τίτλο και μία περιγραφή στο επιλεγμένο αντικείμενο. Αυτά είναι προσβάσιμα για τα εργαλεία προσβασιμότητας και ως εναλλακτικές ετικέτες όταν εξάγετε το έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος για το αντικείμενο - επιλέξτε Περιγραφή.


Τίτλος

Εισάγετε έναν κείμενο τίτλου. Αυτό το μικρό όνομα είναι ορατό ως μία εναλλακτική ετικέτα στη μορφή HTML. Τα εργαλεία προσβασιμότητας μπορούν να διαβάσουν αυτό το κείμενο.

Περιγραφή

Εισάγετε ένα κείμενο περιγραφής. Το μεγάλο κείμενο περιγραφής μπορεί να εισαχθεί για να περιγράψει ένα περίπλοκο αντικείμενο ή μία ομάδα από αντικείμενα σε χρήστες με λογισμικό ανάγνωσης οθόνης. Η περιγραφή είναι ορατή ως μία εναλλακτική ετικέτα για τα εργαλεία προσβασιμότητας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!