Όνομα

Αναθέτει ένα όνομα στο επιλεγμένο αντικείμενο, έτσι ώστε να μπορεί να βρεθεί γρήγορα από την Περιήγηση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Όνομα.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Όνομα.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Εικόνα της καρτέλας Εικόνα, επιλέξτε Όνομα.

Στο μενού Αντικείμενο της καρτέλας Αντικείμενο, επιλέξτε Όνομα.


Όνομα

Εισάγετε όνομα για το επιλεγμένο αντικείμενο. Το όνομα θα είναι ορατό στην Πλοήγηση.

note

Τα ονόματα πρέπει να είναι μοναδικά μεταξύ εικόνων, αντικειμένων OLE και πλαισίων στο ίδιο έγγραφο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!