Ομοιόμορφη κατανομή στηλών

Προσαρμόστε το πλάτος των επιλεγμένων στηλών του πίνακα έτσι ώστε κάθε στήλη να έχει το ίδιο πλάτος. Το πλάτος του πίνακα και οι μη επιλεγμένες στήλες παραμένουν αμετάβλητες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε στήλες στον πίνακα, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Μέγεθος - Ομοιόμορφη κατανομή στηλών.

Εικονίδιο Ομοιόμορφη κατανομή στηλών

Ομοιόμορφη κατανομή στηλών


Είναι απαραίτητο να επιλέξετε τουλάχιστον δύο στήλες για να είναι διαθέσιμη αυτή η εντολή και αρκεί να επιλέξετε μόνο ένα κελί από κάθε στήλη.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!